ISOnoviny - blog - QC Group.cz

Management BOZP dle ISO 45001

Nový standard pro management bezpečnosti práce nahrazuje OHSAS 18001 a přináší dobrý návod, jak nastavit efektivní řízení BOZP nejen v našich podmínkách, ale i naději pro chudý třetí svět. Etické a bezpečné pracovní podmínky se stávají základním kamenem sociální...

Příprava na audit – Neshody

Každý rok se blíží ten termín. Termín, kdy přijede certifikační orgán, aby potvrdil platnost certifikovaného systému. Předtím než přijede, je potřeba se na audit připravit. Jednou z podstatných věcí na které by se nemělo zapomenout jsou neshody. Neshod máme několik...

Vyhněte se neshodě u auditu – ISO 19011 má nové požadavky

Všichni, kdo provádí interní audity, musí být proškoleni z nové normy ČSN EN ISO 19011:2019 a doložit tuto skutečnost certifikačnímu orgánu platným certifikátem. Ze zkušenosti víme, že jiná očekávání má začínající interní auditor a jiná auditor matador. V nabídce...

Pozvánka na Konferenci kvality v Liberci

V Liberci se 15. – 16.5. se bude v konat konference kvality, která zastřešuje hlavní témata partnerství a zdravé plánování.  Tato konference je určena zejména zástupcům měst, obcí, regionů a jejich partnerům, kteří mají zájem o prosazování inovativních postupů v...

Chcete mít klidné spaní a ISO ve svých rukou?

Jste čerstvě jmenovaný manažer kvality?Potřebujete se zorientovat v požadavcích norem?Valí se na vás úkoly, se kterými si nevíte rady?Čeká vás první certifikační audit?Náš komplexní vzdělávací kurz pro manažery kvality je pro vás to pravé. Stále se můžete přihlásit. ...