ISOnoviny - blog - QC Group.cz

Přechod na ISO 45001

Už se to blíží. OHSAS 18001 pomalu zvoní hrana. Na přechod k ISO 45001 máte čas do konce září. Trochu práce to dá. Novinky se najdou:🔍 Kontext organizace, rizika a příležitosti z pohledu BOZP.🔍 Prokázání skutečné spoluúčasti a projednání otázek BOZP se zaměstnanci.🔍...

ISO 45001 a komunikace se zaměstnanci

ISO 45001 a komunikace se zaměstnanci. Norma klade velký důraz na komunikaci se zaměstnanci v oblasti BOZP. Jak jste se s tímto požadavkem poprali? Jedna z možností je vytvoření Safety komise, Komise pro BOZP – které zasedá v pravidelném intervalu a řeší...

Zainteresované strany v ISO normách

Zainteresované strany v ISO normách a jejich očekávání podle kapitoly 4.2. Nějak se nám pořád pletou s interními aspekty podle kapitoly 4.1. Pojďme si tedy vysvětlit ten rozdíl. Zásadní je slovo OČEKÁVÁNÍ. Čeština nám báječně napovídá, jakým úhlem pohledu se máme na...