5 tipů, jak komunikovat při interním auditu - QC Group.cz

Byli jsme obdařeni dvěma ušima a jedněmi ústy. A v tomto poměru bychom je také měli používat. Říká se tomu umění naslouchat, které se dá aplikovat nejen v osobním, ale i pracovním životě. V našem ISO oboru obzvlášť. 

Nasloucháte, když s kolegy dáváte dohromady popisy procesů nebo když děláte interní audit?

Doporučuji to dělat.

Jiří Bláhovec vás naučí, jak na to. Na workshopu pro interní auditory.

Když s protějškem komunikujete, tak ho nepřerušujte a případně si dělejte poznámky. Pokládejte otevřené a srozumitelné otázky. Hodně se toho dozvíte.

Při auditech se nám osvědčila tahle otázka k „povolení ledů“: „Jak se ráno dozvíte, co máte vlastně dělat?“

Když zjistíte, že vám nějaké informace chybí, tak položte pár doplňujících otázek tipu:

  • Můžete mi, prosím, upřesnit ….
  • Rozumím vám správně, že ….
  • Myslíte, že ….

A na konci konverzace vše zrekapitulujte. Potvrdíte si tak, že vysílač s přijímačem se propojili. Vyplatí se, abyste byli aktivní i v neverbální komunikaci. Hodně parády udělá oční kontakt, souhlasné pokyvování hlavou nebo vyřčené „ano“, „hm“, „jistě“.

Sečteno a podtrženo. Koncentrujte se během hovoru na svůj protějšek. Vnímejte, co říká, aktivně naslouchejte.

Váš protějšek to určitě vycítí a ocení.

Nemáte normou požadované proškolení pro provádění interních auditů? My vám s tím pomůžeme. Nabízíme hned několik školení pro interní auditory. A to, v rámci školení na požadavky auditovaných norem, jednodenní workshop nebo 2 hodinové doškolení zkušených interních auditorů.

Případně za vás interní audit uděláme. Profesionálně a ještě získáte vhled třetí strany na váš systém.

Aktuální školení

Požadavky ISO 50001, 25. 7. Pardubice / online

Požadavky ISO 9001, 13. 8. - 14. 8. Pardubice / online

Požadavky norem ISO 9001 a ISO 14001, 13. 8. - 15. 8. Pardubice / online

Požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, 13. 8. - 15. 8. Pardubice / online

Interní auditor ISO 9001, 13. 8. - 14. 8. Pardubice / online

Interní auditor ISO 9001 a ISO 14001, 13. 8. - 15. 8. Pardubice / online