Zavedení a rozvoj ISO ve firmách s garancí 100% úspěšnosti - QC Group.cz

Připravit firmu na certifikaci ISO je dřina, ale co když toho většinu uděláme za vás?

ISO na poprvé zavedeme, vždycky s vámi obhájíme a ještě vás ho naučíme. A případně ho s vámi budeme rozvíjet jako externí manažeři kvality.

Aby ne, přes 20 let praxe a 50 auditů ročně nás naučilo propojovat požadavky firem, lidí i norem. Pracujeme pro malé i nadnárodní výrobní podniky i poskytovatele služeb – od 1 do 500 zaměstnanců. Principy jsou totiž všude stejné a všude najdeme něco, co pomůže jinému.

 • Do 3 dnů vám zpracujeme nabídku na poradenství a rámcovou cenu certifikace.
 • Uděláme ji podle vašich skutečných potřeb, proto vás předem kontaktujeme.
 • S námi úspěšně zcertifikujete.

Jádro naší poradenské praxe

Příprava k první certifikaci

S námi u certifikačního auditu uspějete. Nastavíme vaše procesy, zpracujeme dokumentaci, provedeme interní audit, zaškolíme vaše kolegy a budeme s vámi i u auditu.

Zavedení ISO 45001 svépomocí

S naším online průvodcem bude zavedení ISO 45001 svépomocí hračka. Dostanete neomezený přístup ke kompletnímu harmonogramu, vzdělávacím materiálům, ověřené a předvyplněné vzory a online konzultaci se specialistou, který vás navede dál, když se ztratíte. 

Příprava na dozorový audit

Pomůžeme vám s přípravou na další návštěvu certifikačního orgánu. My naši práci zvládneme za 2 – 3 dny a a vy budete mít jistotu, že auditor bude spokojen. A pokud budete potřebovat naši podporu při auditu, můžete se na nás spolehnout. Budeme tam s vámi.

Externí manažer systému

Služba pro ty, kteří nevytíží plně vlastního manažera kvality. Praxe ukazuje, že práci interního manažera kvality na plný úvazek zvládneme za 1/3 jeho času a jeho platu. V rámci této služby můžete čerpat i z našich odborných zkušeností z jiných oborů, zastupitelnosti našich konzultantů a jejich profesní specializace.

Případy z naší praxe

V ISO 45001 jsme dokázali nastavit funkční proces spoluúčasti se zaměstnanci i ve firmě, která nemá odbory. Zavedli jsme zasedání safety komise, která zajišťuje komunikaci mezi dělníky a top managementem. 

Ve výrobním závodu neměli zavedenou kontrolu kvality vstupního materiálu. Jejím zavedením se skokově zvýšila míra reklamací k dodavatelům o 30 %. Do této doby byly vadné vstupy vpouštěny do výroby a způsobovaly další náklady na interní neshody a reklamace od zákazníků.

Zavedením důsledné evidence a vyhodnocování interních neshod (motivace zaměstnanců, pravidelné interní audity, měsíční reporty vedení, hledání příčin neshod a přijímání nápravných opatření) došlo ke snížení počtu reklamací od zákazníků o 80 %.

Spojili jsme pět směrnic pro údržbu a personalistiku do dvou, čímž jsme snížili rozsah školení, náročnost aktualizace, tisků, schvalování a podepisování.

Zvýšili jsme hodnocení dodavatele při zákaznickém auditu z prvotních 20 % na 80 %. Během 2 let jsme zavedli systémy řízení dle ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, které splňují přísné nároky nadnárodního výrobce. Dnes tento zákazník tvoří 32 % obratu firmy.

Snížili jsme fluktuaci nových zaměstnanců o 45 % zavedením podrobných adaptačních plánů, jejich zaškolování a zácviku.

Obory, ve kterých máme letité zkušenosti

Výrobní podniky: strojírenství, elektronika, automotive, zdravotnické prostředky, farmacie, textilní průmysl, polygrafie, zdvihací technika a eskalátory, stavebnictví, chemický průmysl, výroba nábytku.

Služby: lékárenské řetězce, logistika, překladatelské a jazykové agentury, projekční a konstrukční kanceláře, IT systémy, velkoobchod, neziskové organizace.

 

Co jiní poradci obvykle podceňují

Přechod na revizi normy

Při přechodu např. ISO 45001 zapomínají zpracovat zprávu o přezkoumání a provést interní audit podle nových požadavků revize. Což je systémová neshoda a pozastaví vydání nového certifikátu. 

Integrování systémů

Systémy ISO, BOZP, ekologie, GDPR, IT, ekonomiky, controllingu a personalistiky nenecháváme žít vlastním životem. Ale naopak. Propojujeme je do jediného efektivního systému, aby pravá ruka věděla co dělá levá. A díky týmu konzultantů jsme velmi flexibilní.

Řízení rizik a příležitostí

Zpracovali jsme vlastní multioborovou metodiku pro hodnocení kontextu a rizik a šetříme tím firmám týden perné práce.

Outsourcované služby a řízení dodavatelů

Málokdo ví, že je potřeba mít pod vlastní kontrolou i externě dodávané služby jako je úklid, ostraha, stravování nebo servis. A přitom tyto služby probíhají v prostorách firmy a nese za ně plnou zodpovědnost (škody, úrazy, havárie, úniky dat).

Prevenci milionových ztrát

Nedopustíme, abyste neměli plán revizí zařízení, zaměstnance proškolené na BOZP a záznamy o údržbě. Protože když se stane úraz na stroji bez platné revize, firma dostane pokutu od OIP a hrozí jí, že část náhrady zaměstnanci bude hradit sama. A může jít o statisícové i milionové částky.

Jednoduchou dohledatelnost a uložení dokumentace

Např. zálohování zpráv z datové schránky, abyste byli schopni doložit informace partnerům, kontrolám a soudům, skartaci a archivaci dokumentů.

Životní cyklus výrobku v EMS

Nezapomeneme zahrnout do analýzy rizik EMS aspekty související se životním cyklem vašeho výrobku nebo služby.

Zavádíme a rozvíjíme

 • ISO 9001 
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • ISO 45003
 • ISO 50001
 • ISO 13485
 • ISO/IEC 27001
 • ISO 20000_1

Reference

Reference

Externý audit na ISO 45001 v Ideal Automotive Malacky dopadol veľmi dobre a bez nedostatkov. Audítor konštatoval, že systém bezpečnosti práce máme na vysokej úrovni. 

Týmto by som chcel tímu konzultantov z QC Group, ktorí nám pomohli systém implementovať, poďakovať. Predovšetkým za spoluprácu, pomoc ohľadom vypracovania dokumentácie, interných auditov a dobrých rád ohľadom BOZP. 

Dúfam, že naša konštruktívna spolupráca bude naďalej pokračovať a teším sa na ďalšie spoločné projekty. 

Ing. Roland Izsóf, HSE Špecialista
Ideal Automotive Malacky s.r.o.

Jiří Bláhovec nám se systémem ISO 9001, 14001 a 45001 pomáhá jako externí manažer kvality. Velmi nám tento styl spolupráce vyhovuje, jelikož na rozvoji ISO pracujeme průběžně a pravidelnost se nám vyplácí. Dává nám to prostor na hlubší pochopení požadavků norem a tím na zlepšování našich procesů a dokumentace. 

Závěry z letošního externího auditu byli pro nás velkou odměnou. Auditoři byli s fungováním systému nadmíru spokojeni. Kladně hodnotili velký posun dopředu, dodržování nastavených pravidel, průběžné odstraňování identifikovaných neshod a vstřícnost všech dotazovaných pracovníků při auditu.

Mám velkou radost, že naše společná práce a úsilí, které do rozvoje systému vkládáme, se takhle pozitivně zúročuje.

Dana Vohánková, DiS., jednatel společnosti
Hořické strojírny spol. s r.o.

S ISO nutně souvisí i další služby

GAP analýzy

Provedeme srovnávací analýzy plnění požadavků ISO standardů ve vašich firmách. Odhalíme prostor pro zjednodušení vaší dokumentace, zvýšíme potenciál vašich procesů a snížíme náročnost správy vašeho systému.

Rozšíření systému o další normy

Dokážeme se rychle zorientovat ve stávající dokumentaci a umíme rozšířit váš integrovaný systém o další normy s jejím využitím. Při našich prvo implementacích již rovnou myslíme i na budoucí rozšíření.

Služba interního auditora

Malým i velkým firmám se vyplatí tuto službu outsourcovat. Zajistíme audit vysoce kvalifikovanými auditory se zkušenostmi z desítek interních a certifikačních auditů. Umíme ISO 9001, 14001, 45001, 13485, 50001, 22001, 20000_1 a 27001.

Služby BOZP

Zajišťujeme BOZP pro malé a střední firmy odborně způsobilou osobou (OZO). Proškolíme vaše zaměstnance, provedeme roční prověrku a zpracujeme povinnou dokumentaci.

E-learning

Kurzy vám připravíme na míru v souladu s platnou legislativou. Naši specialisté do nich zapracují srozumitelně vaše firemní specifika. Dejte svým zaměstnancům elegantní řešení, jak absolvovat školení v čase, kterým jim vyhovuje, na dálku a s ověřením jejich znalostí formou interaktivního testu.

Audit dodavatelů

Provedeme audit vaším jménem u vašeho klíčového dodavatele. Prověříme jeho systém a kritické činnosti z pohledu dodávek pro vás. Zpracujeme zprávu z auditu včetně zjištěných slabých míst. V rámci služby můžeme poskytnout i odsouhlasení a prověření účinnosti nápravných opatření u dodavatele.

GDPR

Nastavíme vaše firemní procesy v souladu s nařízením GDPR. Funkčně, jednoduše a důvěryhodně.

Metodiky APQP, PPAP, FMEA

Provedeme vaše klíčové pracovníky metodikami APQP, PPAP a FMEA tak, aby je samostatně dokázali aplikovat v automobilovém průmyslu.

Máme speciální zkušenosti

20 let je s námi náš první klient. Společně rozvíjíme ISO 9001, 14001 a 45001. 

5 pracovních dní ušetříte díky naší jedinečné vzorové tabulce analýzy rizik a příležitostí.

3 neděle trvala naše nejrychlejší implementace. Klient by bez certifikace ztratil zákazníka.

370 poboček sítě lékáren jsme dovedli k certifikaci ISO 9001 a 50001.

Napište nám. Odpovídáme úplně všem

  Vaše údaje potřebujeme k tomu, abychom vás mohli zpětně kontaktovat s odpovědí na vaši zprávu nebo vám zavolat, abychom si upřesnili váš požadavek. Ujišťujeme vás, že vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány.

  Přečtěte si na našem blogu

  Rizika a příležitosti při plánování interního auditu

  Věděli jste, že revize normy ISO 19011 nově požaduje při plánování interního auditu zvážit i rizika a příležitosti, která s auditem souvisí? Měli byste vždy vycházet z kontextu vaší firmy. Zamyslet se, jaká rizika mohou ohrozit průběh auditu a jaké příležitosti ho mohou vylepšit.  Vhodná opatření zaznamenáte do svého kontextu organizace.

  5 tipů, kde evidovat neshody

  Kam s neshodami, aby nevyšuměly do ztracena? Potřebujete Registr neshod. Ale jak na něj, že? Máme pro vás pár chytrých tipů, co jsme okoukali od našich klientů. Není potřeba hned kupovat super výkonný informační systém. Stačí se porozhlédnout, co už ve firmě používáte.

  Kde hledat inspiraci pro naplnění požadavku znalosti organizace?

  Znalosti organizace v systému managementu kvality. Zní to hodně školometsky, ale ono to není zase tak složité. Jde o to, aby se vaše know-how ve firmě udrželo, aby vám neodcházelo i s lidmi. A také nové know-how pořád hledat, neustrnout ve vývoji. A kde ho tedy brát?