Zavedení a rozvoj ISO ve firmách s garancí 100% úspěšnosti - QC Group.cz

Připravit firmu na certifikaci ISO je dřina, ale co když toho většinu uděláme za vás?

ISO na poprvé zavedeme, vždycky s vámi obhájíme a ještě vás ho naučíme. A případně ho s vámi budeme rozvíjet jako externí manažeři kvality.

Aby ne, přes 20 let praxe a 50 auditů ročně nás naučilo propojovat požadavky firem, lidí i norem. Pracujeme pro malé i nadnárodní výrobní podniky i poskytovatele služeb – od 1 do 500 zaměstnanců. Principy jsou totiž všude stejné a všude najdeme něco, co pomůže jinému.

Pracujeme po celém Česku. Od Františkových Lázní, přes České Budějovice, Brno, Ostravu po naše Pardubice.

 • Do 3 dnů vám zpracujeme nabídku na poradenství a rámcovou cenu certifikace.
 • Uděláme ji podle vašich skutečných potřeb, proto vás předem kontaktujeme.
 • S námi úspěšně zcertifikujete.

Jádro naší poradenské praxe

Příprava k první certifikaci

S námi u certifikačního auditu uspějete. Nastavíme vaše procesy, zpracujeme dokumentaci, provedeme interní audit, zaškolíme vaše kolegy a budeme s vámi i u auditu.

Zavedení ISO 45001 svépomocí

S naším online průvodcem bude zavedení ISO 45001 svépomocí hračka. Dostanete neomezený přístup ke kompletnímu harmonogramu, vzdělávacím materiálům, ověřené a předvyplněné vzory a online konzultaci se specialistou, který vás navede dál, když se ztratíte. 

Příprava na dozorový audit

Pomůžeme vám s přípravou na další návštěvu certifikačního orgánu. My naši práci zvládneme za 2 – 3 dny a a vy budete mít jistotu, že auditor bude spokojen. A pokud budete potřebovat naši podporu při auditu, můžete se na nás spolehnout. Budeme tam s vámi.

Externí manažer systému

Služba pro ty, kteří nevytíží plně vlastního manažera kvality. Praxe ukazuje, že práci interního manažera kvality na plný úvazek zvládneme za 1/3 jeho času a jeho platu. V rámci této služby můžete čerpat i z našich odborných zkušeností z jiných oborů, zastupitelnosti našich konzultantů a jejich profesní specializace.

Působíme v celém Česku

Pro nás není nikam daleko. Z Pardubic, Českých Budějovic a Františkových Lázní vyjíždíme kamkoli.

A navíc spoustu práce odvedeme na dálku.

 

Případy z naší praxe

V ISO 45001 jsme dokázali nastavit funkční proces spoluúčasti se zaměstnanci i ve firmě, která nemá odbory. Zavedli jsme zasedání safety komise, která zajišťuje komunikaci mezi dělníky a top managementem. 

Ve výrobním závodu neměli zavedenou kontrolu kvality vstupního materiálu. Jejím zavedením se skokově zvýšila míra reklamací k dodavatelům o 30 %. Do této doby byly vadné vstupy vpouštěny do výroby a způsobovaly další náklady na interní neshody a reklamace od zákazníků.

Zavedením důsledné evidence a vyhodnocování interních neshod (motivace zaměstnanců, pravidelné interní audity, měsíční reporty vedení, hledání příčin neshod a přijímání nápravných opatření) došlo ke snížení počtu reklamací od zákazníků o 80 %.

Spojili jsme pět směrnic pro údržbu a personalistiku do dvou, čímž jsme snížili rozsah školení, náročnost aktualizace, tisků, schvalování a podepisování.

Zvýšili jsme hodnocení dodavatele při zákaznickém auditu z prvotních 20 % na 80 %. Během 2 let jsme zavedli systémy řízení dle ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, které splňují přísné nároky nadnárodního výrobce. Dnes tento zákazník tvoří 32 % obratu firmy.

Snížili jsme fluktuaci nových zaměstnanců o 45 % zavedením podrobných adaptačních plánů, jejich zaškolování a zácviku.

Obory, ve kterých máme letité zkušenosti

Výrobní podniky: strojírenství, elektronika, automotive, zdravotnické prostředky, farmacie, textilní průmysl, polygrafie, zdvihací technika a eskalátory, stavebnictví, chemický průmysl, výroba nábytku.

Služby: lékárenské řetězce, logistika, překladatelské a jazykové agentury, projekční a konstrukční kanceláře, IT systémy, velkoobchod, neziskové organizace.

 

Co jiní poradci obvykle podceňují

Přechod na revizi normy

Při přechodu např. ISO 45001 zapomínají zpracovat zprávu o přezkoumání a provést interní audit podle nových požadavků revize. Což je systémová neshoda a pozastaví vydání nového certifikátu. 

Integrování systémů

Systémy ISO, BOZP, ekologie, GDPR, IT, ekonomiky, controllingu a personalistiky nenecháváme žít vlastním životem. Ale naopak. Propojujeme je do jediného efektivního systému, aby pravá ruka věděla co dělá levá. A díky týmu konzultantů jsme velmi flexibilní.

Řízení rizik a příležitostí

Zpracovali jsme vlastní multioborovou metodiku pro hodnocení kontextu a rizik a šetříme tím firmám týden perné práce.

Outsourcované služby a řízení dodavatelů

Málokdo ví, že je potřeba mít pod vlastní kontrolou i externě dodávané služby jako je úklid, ostraha, stravování nebo servis. A přitom tyto služby probíhají v prostorách firmy a nese za ně plnou zodpovědnost (škody, úrazy, havárie, úniky dat).

Prevenci milionových ztrát

Nedopustíme, abyste neměli plán revizí zařízení, zaměstnance proškolené na BOZP a záznamy o údržbě. Protože když se stane úraz na stroji bez platné revize, firma dostane pokutu od OIP a hrozí jí, že část náhrady zaměstnanci bude hradit sama. A může jít o statisícové i milionové částky.

Jednoduchou dohledatelnost a uložení dokumentace

Např. zálohování zpráv z datové schránky, abyste byli schopni doložit informace partnerům, kontrolám a soudům, skartaci a archivaci dokumentů.

Životní cyklus výrobku v EMS

Nezapomeneme zahrnout do analýzy rizik EMS aspekty související se životním cyklem vašeho výrobku nebo služby.

Zavádíme a rozvíjíme

 • ISO 9001 
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • ISO 45003
 • ISO 50001
 • ISO 13485
 • ISO/IEC 27001
 • ISO 20000_1

Reference

Reference

Externý audit na ISO 45001 v Ideal Automotive Malacky dopadol veľmi dobre a bez nedostatkov. Audítor konštatoval, že systém bezpečnosti práce máme na vysokej úrovni. 

Týmto by som chcel tímu konzultantov z QC Group, ktorí nám pomohli systém implementovať, poďakovať. Predovšetkým za spoluprácu, pomoc ohľadom vypracovania dokumentácie, interných auditov a dobrých rád ohľadom BOZP. 

Dúfam, že naša konštruktívna spolupráca bude naďalej pokračovať a teším sa na ďalšie spoločné projekty. 

Ing. Roland Izsóf, HSE Špecialista
Ideal Automotive Malacky s.r.o.

Jiří Bláhovec nám se systémem ISO 9001, 14001 a 45001 pomáhá jako externí manažer kvality. Velmi nám tento styl spolupráce vyhovuje, jelikož na rozvoji ISO pracujeme průběžně a pravidelnost se nám vyplácí. Dává nám to prostor na hlubší pochopení požadavků norem a tím na zlepšování našich procesů a dokumentace. 

Závěry z letošního externího auditu byli pro nás velkou odměnou. Auditoři byli s fungováním systému nadmíru spokojeni. Kladně hodnotili velký posun dopředu, dodržování nastavených pravidel, průběžné odstraňování identifikovaných neshod a vstřícnost všech dotazovaných pracovníků při auditu.

Mám velkou radost, že naše společná práce a úsilí, které do rozvoje systému vkládáme, se takhle pozitivně zúročuje.

Dana Vohánková, DiS., jednatel společnosti
Hořické strojírny spol. s r.o.

S ISO nutně souvisí i další služby

GAP analýzy

Provedeme srovnávací analýzy plnění požadavků ISO standardů ve vašich firmách. Odhalíme prostor pro zjednodušení vaší dokumentace, zvýšíme potenciál vašich procesů a snížíme náročnost správy vašeho systému.

Rozšíření systému o další normy

Dokážeme se rychle zorientovat ve stávající dokumentaci a umíme rozšířit váš integrovaný systém o další normy s jejím využitím. Při našich prvo implementacích již rovnou myslíme i na budoucí rozšíření.

Služba interního auditora

Malým i velkým firmám se vyplatí tuto službu outsourcovat. Zajistíme audit vysoce kvalifikovanými auditory se zkušenostmi z desítek interních a certifikačních auditů. Umíme ISO 9001, 14001, 45001, 13485, 50001, 22001, 20000_1 a 27001.

Služby BOZP

Zajišťujeme BOZP pro malé a střední firmy odborně způsobilou osobou (OZO). Proškolíme vaše zaměstnance, provedeme roční prověrku a zpracujeme povinnou dokumentaci.

Řízení bezpečnosti dodavatelů

Pomůžeme vám digitalizovat proces vstupu dodavatelů a návštěv do areálu vaší firmy. Jednorázových i opakovaných. Máme na to vlastní software Safe4Entry, který zautomatizuje 90 % práce vašeho HSE manažera.

Audit dodavatelů

Provedeme audit vaším jménem u vašeho klíčového dodavatele. Prověříme jeho systém a kritické činnosti z pohledu dodávek pro vás. Zpracujeme zprávu z auditu včetně zjištěných slabých míst. V rámci služby můžeme poskytnout i odsouhlasení a prověření účinnosti nápravných opatření u dodavatele.

Vzory dokumentů

Poskytneme vám desítkami auditů prověřené vzory ISO dokumentů. Jsou praktické, srozumitelně sepsané, graficky sladěné a v otevřeném formátu ve Wordu nebo Excelu. 

Online konzultace

90 % ISO požadavků se dá vyřešit i přes online konzultaci. Je to efektivní, rychlé a šetří váš čas. A to v případě, když potřebujete potřebujete rozlousknout ISO problém. Propojíme se s vámi na MS Teams nebo ZOOM.

Máme speciální zkušenosti

20 let je s námi náš první klient. Společně rozvíjíme ISO 9001, 14001 a 45001. 

5 pracovních dní ušetříte díky naší jedinečné vzorové tabulce analýzy rizik a příležitostí.

3 neděle trvala naše nejrychlejší implementace. Klient by bez certifikace ztratil zákazníka.

370 poboček sítě lékáren jsme dovedli k certifikaci ISO 9001 a 50001.

Napište nám. Odpovídáme úplně všem

  Vaše údaje potřebujeme k tomu, abychom vás mohli zpětně kontaktovat s odpovědí na vaši zprávu nebo vám zavolat, abychom si upřesnili váš požadavek. Ujišťujeme vás, že vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány.