Zavedení a rozvoj ISO ve firmách s garancí 100% úspěšnosti - QC Group.cz

Připravit firmu na certifikaci ISO je dřina, ale co když toho většinu uděláme za vás?

ISO na poprvé zavedeme, vždycky s vámi obhájíme a ještě vás ho naučíme.

Aby ne, přes 15 let praxe a 50 auditů ročně nás naučilo propojovat požadavky firem, lidí i norem. Pracujeme pro malé i nadnárodní výrobní podniky i poskytovatele služeb – od 1 do 500 zaměstnanců. Principy jsou totiž všude stejné a všude najdeme něco, co pomůže jinému.

 • Do 3 dnů vám zpracujeme nabídku na poradenství a rámcovou cenu certifikace.
 • Uděláme ji podle vašich skutečných potřeb, proto vás předem kontaktujeme.
 • S námi úspěšně zcertifikujete.

Jádro naší poradenské praxe

Příprava k první certifikaci

Chystáte se na svoji první certifikaci a nevíte jak na to? Kompletně vás provedeme přípravou na certifikaci formou projektu na klíč, který bude zahrnovat nastavení procesů, zpracování dokumentace, provedení interních auditů, zaškolení vašich pracovníků a pomoc při vašem prvním certifikačním auditu.

Externí manažer systému

Služba pro ty, kteří nevytíží plně vlastního manažera kvality. Praxe ukazuje, že práci interního pracovníka na plný úvazek zvládneme za 1/3 jeho času a jeho platu. V rámci této služby můžete čerpat i z našich odborných zkušeností z jiných oborů, zastupitelnosti našich konzultantů a jejich profesní specializace (životní prostředí, HR, GDPR, BOZP, kontrola kvality, APQP, PPAP, FMEA).

Každoroční příprava na audit

Máte jen pár týdnů do další návštěvy certifikačního orgánu? A nejste připraveni? 80 % z toho uděláme za vás. Díky naší přípravě to zvládnete jen za 2 – 3 dny a budete mít jistotu, že vše bude profesionálně připraveno. A pokud budete potřebovat naši podporu při auditu, můžete se na nás spolehnout. Budeme tam s vámi.

Případy z naší praxe

Ve výrobním závodu neměli zavedenou kontrolu kvality vstupního materiálu. Jejím zavedením se skokově zvýšila míra reklamací k dodavatelům o 30 %. Do této doby byly vadné vstupy vpouštěny do výroby a způsobovaly další náklady na interní neshody a reklamace od zákazníků.

Zavedením důsledné evidence a vyhodnocování interních neshod (motivace zaměstnanců, pravidelné interní audity, měsíční reporty vedení, hledání příčin neshod a přijímání nápravných opatření) došlo ke snížení počtu reklamací od zákazníků o 80 %.

Spojili jsme pět směrnic pro údržbu a personalistiku do dvou, čímž jsme snížili rozsah školení, náročnost aktualizace, tisků, schvalování a podepisování.

Zvýšili jsme hodnocení dodavatele při zákaznickém auditu z prvotních 20 % na 80 %. Během 2 let jsme zavedli systémy řízení dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, které splňují přísné nároky nadnárodního výrobce. Dnes tento zákazník tvoří 32 % obratu firmy.

Snížili jsme fluktuaci nových zaměstnanců o 45 % zavedením podrobných adaptačních plánů, jejich zaškolování a zácviku.

Obory, ve kterých máme letité zkušenosti

Výrobní podniky: strojírenství, elektronika, automotive, zdravotnické prostředky, farmacie, textilní průmysl, polygrafie, zdvihací technika a eskalátory, stavebnictví, chemický průmysl, výroba nábytku.

Služby: lékárenské řetězce, logistika, překladatelské a jazykové agentury, projekční a konstrukční kanceláře, IT systémy, velkoobchod, neziskové organizace.

Co jiní poradci obvykle podceňují

Integrování systémů

Systémy ISO, BOZP, ekologie, GDPR, IT, ekonomiky, controllingu a personalistiky nenecháváme žít vlastním životem. Ale naopak. Propojujeme je do jediného efektivního systému, aby pravá ruka věděla co dělá levá. A díky týmu konzultantů jsme velmi flexibilní.

Řízení rizik a příležitostí

Zpracovali jsme vlastní multioborovou metodiku pro hodnocení kontextu a rizik a šetříme tím firmám týden perné práce.

Outsourcované služby a řízení dodavatelů

Málokdo ví, že je potřeba mít pod vlastní kontrolou i externě dodávané služby jako je úklid, ostraha, stravování nebo servis. A přitom tyto služby probíhají v prostorách firmy a nese za ně plnou zodpovědnost (škody, úrazy, havárie, úniky dat).

Prevenci milionových ztrát

Nedopustíme, abyste neměli plán revizí zařízení, zaměstnance proškolené na BOZP a záznamy o údržbě. Protože když se stane úraz na stroji bez platné revize, firma dostane pokutu od OIP a hrozí jí, že část náhrady zaměstnanci bude hradit sama. A může jít o statisícové i milionové částky.

Jednoduchou dohledatelnost a uložení dokumentace

Např. zálohování zpráv z datové schránky, abyste byli schopni doložit informace partnerům, kontrolám a soudům, skartaci a archivaci dokumentů.

Životní cyklus výrobku v EMS

Nezapomeneme zahrnout do analýzy rizik EMS aspekty související se životním cyklem vašeho výrobku nebo služby.

Zavádíme a rozvíjíme

 • ISO 9001 (QMS)
 • ISO 14001 (EMS)
 • ISO 45001
 • ISO/IEC 27001 (ISMS)
 • ISO 13485 (MD)
 • ISO 20000_1 (ITSMS)
 • ISO 50001 (EnMS)
 • PEFC
 • IATF 16949

Reference

S ISO nutně souvisí i další služby

GAP analýzy

Provedeme srovnávací analýzy plnění požadavků ISO standardů ve vašich firmách. Odhalíme prostor pro zjednodušení vaší dokumentace, zvýšíme potenciál vašich procesů a snížíme náročnost správy vašeho systému.

Rozšíření systému o další normy

Dokážeme se rychle zorientovat ve stávající dokumentaci a umíme rozšířit váš integrovaný systém o další normy s jejím využitím. Při našich prvo implementacích již rovnou myslíme i na budoucí rozšíření.

Služba interního auditora

Malým i velkým firmám se vyplatí tuto službu outsourcovat. Zajistíme audit vysoce kvalifikovanými auditory se zkušenostmi z desítek interních a certifikačních auditů. Umíme ISO 9001, 14001, 18001, 13485, 50001, 22001, 20000_1 a 27001.

Služby BOZP

Zajišťujeme BOZP pro malé a střední firmy odborně způsobilou osobou (OZO). Proškolíme vaše zaměstnance, provedeme roční prověrku a zpracujeme povinnou dokumentaci.

E-learning

Kurzy vám připravíme na míru v souladu s platnou legislativou. Naši specialisté do nich zapracují srozumitelně vaše firemní specifika. Dejte svým zaměstnancům elegantní řešení, jak absolvovat školení v čase, kterým jim vyhovuje, na dálku a s ověřením jejich znalostí formou interaktivního testu.

Audit dodavatelů

Provedeme audit vaším jménem u vašeho klíčového dodavatele. Prověříme jeho systém a kritické činnosti z pohledu dodávek pro vás. Zpracujeme zprávu z auditu včetně zjištěných slabých míst. V rámci služby můžeme poskytnout i odsouhlasení a prověření účinnosti nápravných opatření u dodavatele.

GDPR

Nastavíme vaše firemní procesy v souladu s nařízením GDPR. Funkčně, jednoduše a důvěryhodně.

Metodiky APQP, PPAP, FMEA

Provedeme vaše klíčové pracovníky metodikami APQP, PPAP a FMEA tak, aby je samostatně dokázali aplikovat v automobilovém průmyslu.

Máme speciální zkušenosti

15 let je s námi náš první klient. Společně rozvíjíme ISO 9001, 14001 a 18001. 

5 pracovních dní ušetříte díky naší jedinečné vzorové tabulce analýzy rizik a příležitostí.

3 neděle trvala naše nejrychlejší implementace. Klient by bez certifikace ztratil zákazníka.

370 poboček sítě lékáren jsme dovedli k certifikaci ISO 9001 a 50001.

Napište nám. Odpovídáme úplně všem


Vaše údaje potřebujeme k tomu, abychom vás mohli zpětně kontaktovat s odpovědí na vaši zprávu nebo vám zavolat, abychom si upřesnili váš požadavek. Ujišťujeme vás, že vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány.

Do ISO světa vás i zaškolíme

Komplexní kurz pro manažery kvality

9 školících dnů během 3 vzdělávacích cyklů. Zasvětíme vás do požadavků norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 a normy ISO 19011 pro provádění interních auditů. Zorientujete se v BOZP a metrologii. Podpoříme i vaše manažerské a vyjednávací dovednosti.

Interní auditor ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001

Naučte se zavést, zlepšovat a auditovat integrované systémy. Srozumitelně vás provedeme požadavky norem, interním auditem krok po kroku a dáme vám tipy jak identifikovat environmentální aspekty z pohledu životního cyklu výrobku a na co si dát pozor v rámci bezpečnosti práce.

Interní audity dle ČSN EN ISO 19011:2019

Školení pro začátečníky, kteří potřebují získat informace, jak se s interními audity vypořádat dle revize ČSN EN ISO 19011:2019. Lektorka na školení vysvětlí nové požadavky normy, předá všem zúčastněným užitečné rady, jak se na audit připravit a na jaké důležité věci se při auditu a po něm zaměřit.