Online konzultace

Online ISO konzultace

Dnes už umíme 90 % ISO požadavků vyřešit online konzultací. Od několikadenní implementace celého nového systému, každoroční přípravy na audit nebo zpracování jakékoliv dokumentace. A zároveň jakékoliv hodinové „drobnosti“, typu správné vyplnění CAPA, PPAP, 8D report, KPI.

Rozumíme těmto normám – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, ISO 50001, ISO/IEC 27001, ISO 20000_1,  PEFC.

Zaručujeme

 

 • úsporu času
 • profíky v oboru
 • jistotu obhájení certifikace
 • přátelskou atmosféru

Naši klienti se nejčastěji ptají

 • Jak vytvořit a přehodnotit analýzu kontextu, interních a externích aspektů, rizik a příležitostí?
 • Jak vytvořit a přehodnotit očekávání zainteresovaných stran?
 • Jak odstranit neshody z předchozích auditů (certifikačních, interních, zákaznických) a opatření správně zaznamenat?
 • Kde hledat nápady na nové cíle zlepšování?
 • Jak stanovit procesní cíle (KPI)?
 • Co má být ve zprávě o přezkoumání?
 • Co mám dělat s CAPA (plán nápravných opatření) ze zákaznického auditu?
 • Jak mám napsat směrnici pro řízení dodavatelů?
 • Jak se vyplňuje 8D report, FMEA, PPAP, IMDS?
 • Jak popsat životní cyklus výrobku pro ISO 14001:2015?
 • Jak vyřešit zástupce zaměstnanců pro ISO 45001:2018?
 • Jak nastavit změnové řízení ve firmě?

Cena

Za 1 hodinu online konzultace vám budeme fakturovat 3 000 Kč bez DPH. 

Zjistila jsem, že konzultace online jsou neskutečně efektivní. Uděláme za krátký čas spoustu práce. Sdílení dokumentů funguje dobře. Tištěné dokumenty si ukážeme na kameru nebo mi je zákazník nascanované pošle. Zvládla jsem i virtuální prohlídku skladu přes videokonferenci puštěnou na mobilním telefonu.

Ing. Aneta Přibylová, senior konzultant a OZO BOZP

Objednat online konzultaci. 

  Vaše údaje potřebujeme k tomu, abychom vám mohli na základě této objednávky vystavit řádný daňový doklad.