Vzory ISO dokumentů - QC Group.cz

Vzory ISO dokumentů

Máte ve firmě na starosti ISO? Vytvořili jste již nějaké ISO dokumenty a máte k nim od auditora připomínky? Nebo máte za úkol vytvořit úplně nový dokument? Nevíte, jak začít a jakou strukturu by měl dokument mít? 

Právě jste našli ucelený balíček vzorových ISO dokumentů. 

Objednejte a pak už jenom doplňujte vaše specifika. Co jiní dělají několik hodin nebo dní, vy s našimi vzory zvládnete raz dva.

Garantujeme vám, že rozhodně nešlápnete vedle. 

Nekupujte zajíce v pytli. Stáhněte si vzor zdarma. 

  • předvyplněná zpráva o přezkoumání QMS

Seznam vzorových dokumentů:

Zpráva o přezkoumání zdarma

Stáhněte si zdarma naši předvyplněnou vzorovou zprávu o přezkoumání. Intuitivně vás provede všemi body přezkoumání podle požadavků QMS. Stačí do ni doplnit pouze vaše specifika.

Zpráva o přezkoumání (vstup) ke stažení zdarma

Zpráva o přezkoumání (výstup) ke stažení zdarma

TIP pro vás:

Řešíte teď přechod z OHSAS 18001 na ISO 45001? Máme pro vás pomocníka. Online průvodce revizí ISO 45001. Ten vás krok za krokem celým procesem provede.

Dáme vám k dispozici:

  • tabulku s konkrétními úkoly, které musíte v rámci revize udělat,
  • 8 vzorových dokumentů
  • možnost proškolení manažera pro ISO 45001 a ostatních zaměstnanců,
  • desítky cenných rad.

ISO 13485 - směrnice pro vigilanci

Ve směrnici pro vigilanci je popsán postup systému hlášení bezpečnostních událostí na vámi vyráběných nebo vámi dovážených zdravotnických prostředcích. Koupí našeho vzoru ušetříte minimálně půl dne práce při psaní této směrnice. Ta obsahuje správné formulace dle ISO 13485 a také i 2 přílohy: formulář pro upozornění na zamezení dalšího používání vašeho zdravotnického prostředku u vašich zákazníků
v případě nežádoucí události a návod, jak odeslat vigilanční formuláře na portálu SÚKL.

Cena: 350 Kč bez DPH

Tabulka pro analýzu rizik, kontextu a zainteresovaných stran

Databáze 250 rizik a příležitostí vycházejících z kontextu a očekávání zainteresovaných stran – včetně vzorových rizik pro proces interního auditu. Tento nástroj  již úspěšně prošel více jak 200 audity různých certifikačních orgánů. 

Cena: 7 000 Kč bez DPH nyní zvýhodněná cena 4 000 Kč bez DPH

 

Ukázka ze vzorové tabulky pro analýzu rizik, kontextu a zainteresovaných stran

Databáze rizik a příležitostí pro proces interního auditu

Excelová tabulka obsahuje 55 vzorových rizik a příležitostí. Vy si konkrétní rizika a příležitosti ze seznamu pouze vyberete a máte za 10 minut hotovo.

Cena: 200 Kč bez DPH

 

Registr interních aspektů pro proces interního aditu

Formuláře pro plán, program a zprávu z auditu

Nechte se inspirovat naším vzorovým interním auditem. Ušetřete si minimálně 2 hodiny. Plán a program auditu máme pro vás už předpřipravený. V předvyplněné zprávě z auditu jsou použity správné formulace a důkazy, které auditor chce ve zprávě vidět. 

Cena: 350 Kč bez DPH

 

Ukázka z vyplněné vzorové zprávy z interního auditu dle ČSN EN ISO 19011:2019

Interní kalibrační postupy

2 kalibrační postupy pro nejčastější měřidla – pásmo a posuvné měřítko.

Cena: 250 Kč bez DPH

Ukázka z postupu Kalibrace posuvného měřítka

Metrologický řád

Vzorový 9 stránkový metrologický řád pro řízení měřidel.

Cena: 350 Kč bez DPH

Ukázka ze vzorového metrologického řádu

 

Změnové řízení

Dokumenty vám usnadní nastavení tohoto procesu podle vzorové směrnice a vzorového schvalovacího formuláře. 

Cena: 350 Kč bez DPH

 

Ukázka z dokumentu pro schválení změny

Vyhodnocení KPI (ukazatelů výkonnosti procesu)

Formulář v .xls formátu s automatickým výpočtem a navázaným grafem plnění KPI.

Cena: 200 Kč bez DPH

 

Ukázka ze vzoru Vyhodnocení KPI

Cíle, hodnocení dodavatelů, řízení dokumentace a registr neshod

Balíček obsahuje předvyplněné vzory pro hodnocení dodavatelů, pro řízení dokumentace systému a pro registr neshod.

Součástí je i tabulka se vzorovými cíly pro kvalitu, EMS a BOZP. Je to jako jídelní lístek. Jednoduše si vyberete, které cíle s vaší organizací souzní. Máme jich pro vás 60. 

Cena: 450 Kč bez DPH

 

Vzorová tabulka pro procesní cíle

Integrované zprávy o přezkoumání

Naše vzory vás intuitivně provedou všemi body integrovaného přezkoumání podle:

  • požadavků QMS, EMS
  • požadavků QMS, EMS, SMS.

Stačí do zpráv doplnit pouze vaše specifika.

Cena: 350 Kč bez DPH

Ukázka ze vzorové integrované zprávy o přezkoumání QMS a EMS

Balíček ISO 45001

Zpráva o přezkoumání BOZP a databáze 200 rizik a příležitostí vycházejících z kontextu a očekávání zainteresovaných stran pro ISO 45001. 

Cena: 1 500 Kč bez DPH

Vzorová zpráva o přezkoumání systému managementu BOZP

Formuláře pro plán a zprávu z auditu pro ISO 45001

Nechte se inspirovat naším vzorovým interním auditem. Ušetřete si minimálně 2 hodiny, které byste jinak vytvoření formulářů věnovali. V předvyplněné zprávě z auditu pro ISO 45001 jsou použity správné formulace a důkazy, které auditor chce ve zprávě vidět. 

Cena: 350 Kč bez DPH

Ukázka z vyplněné vzorové zprávy z interního auditu dle ČSN ISO 45001:2018

 

Balíček ISO 50001

Zpráva o přezkoumání EnMS, zpráva z interního auditu, jmenování interního auditora a jmenování energetického týmu.

Cena: 350 Kč bez DPH

Obsah zprávy o přezkoumání EnMS

Rizika a příležitosti pro ČSN EN ISO 50001:2019

Databáze rizik a příležitostí vycházejících z kontextu a očekávání zainteresovaných stran pro ČSN EN ISO 50001:2019 včetně vzorových rizik pro proces interního auditu. 

Cena: 1 500 Kč bez DPH

 

Ukázka ze vzorové tabulky pro analýzu rizik, kontextu a zainteresovaných stran

Příručka ISO 50001

16ti stránkový dokument obsahující vše, co příručka pro ISO 50001 obsahovat má. Střeva jsme za vás sepsali a vy pouze doplníte svoje specifika. S naším vzorem si ušetříte 1 den práce. 

Cena: 500 Kč bez DPH

                                                           Vzorová Příručka kvality ISO 50001                                     

Procesní směrnice

Vrcholová, přehledná směrnice pro popis jakéhokoliv procesu. Pro inspiraci vám předáme zpracovanou směrnici pro proces řízení zakázky. 

Cena: 200 Kč bez DPH

Ukázka ze směrnice pro řízení zakázky

 

Balíček procesních schémat

Sada vzorových želvých diagramů pro obchod, nákup, sklady, reklamace, výrobu, HR.

Cena: 400 Kč bez DPH

Karta procesu obchod

Objednat vzory dokumentů

ISO 13485 - směrnice pro vigilanci 350 Kč bez DPHRizika a příležitosti interního auditu 200 Kč bez DPHRegistr kontextu, zainteresovaných stran, rizik a příležitostí 4 000 Kč bez DPHFormuláře pro interní audit 350 Kč bez DPHInterní kalibrační postupy 250 Kč bez DPHMetrologický řád 350 Kč bez DPHZměnové řízení 350 Kč bez DPHVyhodnocení KPI 200 Kč bez DPHBalíček chytrých tabulek 450 Kč bez DPHIntegrované zprávy o přezkoumání 350 Kč bez DPHBalíček ISO 45001 1 500 Kč bez DPHFormuláře pro interní audit ISO 45001 350 Kč bez DPHBalíček ISO 50001 350 Kč bez DPHRizika a příležitosti pro ČSN EN ISO 50001:2019 1 500 Kč bez DPHPříručka kvality pro ČSN EN ISO 50001:2019 500 Kč bez DPHProcesní směrnice 200 Kč bez DPHBalíček procesních schémat 400 Kč bez DPH


Vaše údaje potřebujeme k tomu, abychom vám mohli na základě této objednávky vystavit řádný daňový doklad. Nebo poslat vzorové formuláře zdarma.