Rizika a příležitosti při plánování interního auditu - QC Group.cz

Věděli jste, že revize normy ISO 19011 nově požaduje při plánování interního auditu zvážit i rizika a příležitosti, která s auditem souvisí?

Měli byste vždy vycházet z kontextu vaší firmy. Zamyslet se, jaká rizika mohou ohrozit průběh auditu a jaké příležitosti ho mohou vylepšit.  Vhodná opatření zaznamenáte do svého kontextu organizace.

Zde je pár inspirací, které můžete do své analýzy zapracovat.

Příklady rizik

  • Neodhadnutí časového rozsahu auditovaných oblastí.
  • Do přípravy auditů nejsou zahrnuty strategické dokumenty (např. zákaznické smlouvy, povolení k provozu). 
  • Neauditování nočních směn, předávání směn.
  • Kontaminace prostor auditory.

Příklady příležitostí

  • Optimalizace využití plánovaného času (např. rozdělení auditorů, fotodokumentace místo zapisování).
  • Zahrnout do interních auditů vstupy od externích stran (např. ze zákaznických auditů, kontrolních orgánů).

A pokud byste chtěli mít vydefinovaná rizika a příležitosti za 10 minut, tak si objednejte náš vzor, ze kterého si vyberete jako z jídelního lístku.

Aktuální školení a konference

Základy metrologie, 15. 9. online školení

Požadavky ISO 13485:2016 – zdravotnické prostředky, 22. 9. Pardubice / online

2 hodinové doškolení zkušených interních auditorů online, 30. 9. online školení

Manažer kvality – komplexní vzdělávací cyklus, 4. 10. - 30. 11. Pardubice / online

Požadavky ISO 9001, 4. 10. - 5. 10. Pardubice / online

Požadavky norem ISO 9001 a ISO 14001, 4. 10. - 6. 10. Pardubice / online