Rizika a příležitosti při plánování interního auditu - QC Group.cz

Věděli jste, že revize normy ISO 19011 nově požaduje při plánování interního auditu zvážit i rizika a příležitosti, která s auditem souvisí?

Měli byste vždy vycházet z kontextu vaší firmy. Zamyslet se, jaká rizika mohou ohrozit průběh auditu a jaké příležitosti ho mohou vylepšit.  Vhodná opatření zaznamenáte do svého kontextu organizace.

Zde je pár inspirací, které můžete do své analýzy zapracovat.

Příklady rizik

  • Neodhadnutí časového rozsahu auditovaných oblastí.
  • Do přípravy auditů nejsou zahrnuty strategické dokumenty (např. zákaznické smlouvy, povolení k provozu). 
  • Neauditování nočních směn, předávání směn.
  • Kontaminace prostor auditory.

Příklady příležitostí

  • Optimalizace využití plánovaného času (např. rozdělení auditorů, fotodokumentace místo zapisování).
  • Zahrnout do interních auditů vstupy od externích stran (např. ze zákaznických auditů, kontrolních orgánů).

A pokud byste chtěli mít vydefinovaná rizika a příležitosti za 10 minut, tak si objednejte náš vzor, ze kterého si vyberete jako z jídelního lístku.

Aktuální školení a konference

Požadavky ISO 45001:2018, 5. 6. Pardubice / online

Zpráva o přezkoumání QMS a firemní cíle, 7. 6. online školení

LEAN – metody zlepšování a řešení neshod, 7. 6. online školení

Interní auditor ISO 9001, 11. 6. - 12. 6. Pardubice / online

Interní auditor ISO 9001 a ISO 14001, 11. 6. - 13. 6. Pardubice / online

Interní auditor ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, 11. 6. - 13. 6. Pardubice / online