Program auditů a jeho náležitosti - QC Group.cz

Důležitá osoba při interním auditu je hlavní auditor. Jeho úkolem je vytvořit a řídit PROGRAM AUDITŮ. Jedná se o Roční harmonogram všech auditů, které ve firmě bude hlavní auditor řídit (nepleťte si s Plánem auditu na konkrétní den). Stačí na to vytvořit jednoduchou tabulku s pár sloupečky.

Vytvořením tabulky práce nekončí. S plánováním a řízením programu auditů je spjato i řízení rizik a příležitostí.

 1. Je potřeba je pojmenovat.
 2. Následně na ně přijmout vhodná opatření.
 3. A nakonec vyhodnotit efektivitu stanovených opatření.

Pro inspiraci zde je pár příkladů.

Rizika

 • Program auditů neodpovídá aktuálním potřebám a strategickému směřování společnosti (auditujte to, co aktuálně vedení zajímá). 
 • Do programu auditů nejsou zahrnuty všechny procesy/ pobočky (chybou je opomenout vzdálená pracoviště).
 • Nízká četnost auditů (1 audit ročně bývá málo).
 • Nerovnoměrné rozložení auditů v kalendářním roce (auditujte celoročně).
 • Nejsou zaplánovány audity externích poskytovatelů (dodavatelé kritických služeb – stravovaní, úklid).

Příležitosti

 • Účast managementu na interních auditech.
 • Využití sdíleného kalendáře pro plánování auditů. 
 • Odměny a benefity pro auditory. 
 • Integrované audity.

Nechce se vám program auditů tvořit? Máme ho na našem webu jako vzor. Ušetříte spoustu času.

Aktuální školení a konference

Požadavky ISO 50001, 25. 7. Pardubice / online

Požadavky ISO 9001, 13. 8. - 14. 8. Pardubice / online

Požadavky norem ISO 9001 a ISO 14001, 13. 8. - 15. 8. Pardubice / online

Požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, 13. 8. - 15. 8. Pardubice / online

Interní auditor ISO 9001, 13. 8. - 14. 8. Pardubice / online

Interní auditor ISO 9001 a ISO 14001, 13. 8. - 15. 8. Pardubice / online