Program auditů a jeho náležitosti - QC Group.cz

Důležitá osoba při interním auditu je hlavní auditor. Jeho úkolem je vytvořit a řídit PROGRAM AUDITŮ. Jedná se o Roční harmonogram všech auditů, které ve firmě bude hlavní auditor řídit (nepleťte si s Plánem auditu na konkrétní den). Stačí na to vytvořit jednoduchou tabulku s pár sloupečky.

Vytvořením tabulky práce nekončí. S plánováním a řízením programu auditů je spjato i řízení rizik a příležitostí.

 1. Je potřeba je pojmenovat.
 2. Následně na ně přijmout vhodná opatření.
 3. A nakonec vyhodnotit efektivitu stanovených opatření.

Pro inspiraci zde je pár příkladů.

Rizika

 • Program auditů neodpovídá aktuálním potřebám a strategickému směřování společnosti (auditujte to, co aktuálně vedení zajímá). 
 • Do programu auditů nejsou zahrnuty všechny procesy/ pobočky (chybou je opomenout vzdálená pracoviště).
 • Nízká četnost auditů (1 audit ročně bývá málo).
 • Nerovnoměrné rozložení auditů v kalendářním roce (auditujte celoročně).
 • Nejsou zaplánovány audity externích poskytovatelů (dodavatelé kritických služeb – stravovaní, úklid).

Příležitosti

 • Účast managementu na interních auditech.
 • Využití sdíleného kalendáře pro plánování auditů. 
 • Odměny a benefity pro auditory. 
 • Integrované audity.

Nechce se vám program auditů tvořit? Máme ho na našem webu jako vzor. Ušetříte spoustu času.

Aktuální školení a konference

Požadavky ISO 45001:2018, 23. 3. Pardubice / online

LEAN – metody zlepšování a řešení neshod, 4. 4. online školení

Zpráva o přezkoumání QMS a firemní cíle, 4. 4. online školení

Manažer kvality – komplexní vzdělávací cyklus, 18. 4. - 25. 5. Pardubice / online

Požadavky ISO 9001, 18. 4. - 19. 4. Pardubice / online

Interní auditor ISO 9001, 18. 4. - 19. 4. Pardubice / online