Analýza rizik, kontextu, zainteresovaných stran rychle s databází vyzkoušených vzorů - QC Group.cz

Nástroj pro analýzu rizik, kontextu a zainteresovaných stran

Ušetřete týden perné práce s přípravou na certifikaci podle nových požadavků ISO 9001:2015 a
ISO 14001:2015. Máme pro vás 30 audity prověřenou databázi 250 pojmenovaných a vyřešených rizik a kontextů.

 • prověřené auditory v nejnáročnějších oborech automotive a farmacie
 • zpracované v Excelu, nepotřebujete pořizovat nic nového
 • použijete v celé firmě bez omezení počtu uživatelů

Ze zkušenosti ve 30 různorodých firmách jsme zpracovali jednoduchého průvodce, který vám pomůže:

 • definovat kontext organizace zahrnující interní a externí aspekty
 • definovat očekávání zainteresovaných stran
 • nastavit jednoduchou metodiku pro hodnocení rizik
 • identifikovat nejvýznamější rizika
 • nastavit opatření ke snížení rizik
 • nastavit systém monitorování efektivity opatření ke snižování rizik

Okamžité přínosy pro vás

 • Ušetříte minimálně 5 pracovních dní, které byste jinak věnovali vytváření databáze rizik a vymýšlení metodiky hodnocení.
 • Získáte jednoduchý nástroj, s nímž provedete své kolegy analýzou rizik.
 • Definujete a vyhodnotíte vše za několik dní pomocí výběru z 250 nejčastějších rizik a příležitostí, která jsme identifikovali u našich klientů.
 • Metodika plně pokrývá nové požadavky ISO 9001:2015 pro kontext, zainteresované strany, řízení rizik, jejich snižování a měření jejich efektivity.
 • Analýza je vhodná pro všechny obory výroby a služeb, úspěšně ji aplikuje více než 30 firem ze strojírenství, farmacie, elektrotechnického a spotřebního průmyslu.

Cena databáze

Databázi pro celou firmu s neomezeným počtem uživatelů a zařízení získáte za 7 000 Kč bez DPH. A protože je v Excelu, nemusíte kupovat žádný další software a učit s ní pracovat lidi.

Ukázka databáze rizik a kontextů

Ukázka databáze rizik a kontextů

Již koncem ledna 2018 prošlo s opatřeními podle naší databáze přes 30 firem průběžnými i recertifikačními audity. Bez výhrad auditorů.

Reference

Děkuji za školení a perfektní přípravu na externí audit certifikačního orgánu. Nastavování rizik a příležitostí s vaší tabulkou nám velmi usnadnilo práci a ušetřilo spoustu času. Audit dopadl výborně. Ze strany auditorů byl kladen velký důraz na tato rizika, jak je máme konkrétně nastavena a ošetřena, což jsme díky vaší metodice perfektně zvládli.

Petra Brožková

Pozvánka na QC FORUM

2. ročník kvalitní konference v Pardubicích

Po zkušenostech z recertifikací dle nového standardu ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 se setkáváme při auditech s tím, že ve firmách nebyly provedeny interní audity dle nových požadavků norem. Většinou chybí hodnocení kontextu rizik a příležitostí, změnové řízení a metody hodnocení cílů. V programu konference je zaplánován workshop, na kterém si nejčastější chyby a opomenutí pojmenujete a připravíte si podklady pro zlepšení.

Staňte se součástí tohoto výjimečného setkání manažerů kvality, jednatelů firem, auditorů a facility manažerů, se kterými jsme na jedné lodi.

Objednat databázi a ušetřit týden času


Vaše údaje potřebujeme k tomu, abychom vám mohli na základě této objednávky vystavit řádný daňový doklad.

Další oblíbené kurzy pro ISO profesionály

Interní auditor ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001

Naučte se zavést, zlepšovat a auditovat integrované systémy. Srozumitelně vás provedeme požadavky norem, interním auditem krok po kroku a dáme vám tipy jak identifikovat environmentální aspekty z pohledu životního cyklu výrobku a na co si dát pozor v rámci bezpečnosti práce.

Komplexní kurz pro manažery kvality

Za 8 školících dnů, během 3 vzdělávacích cyklů porozumíte požadavkům norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, zorientujete se v BOZP a metrologii. Podpoříme i vaše manažerské a vyjednávací dovednosti.

Interní audity dle EN ISO 19011:2018

Školení pro začátečníky, ale i zkušené auditory, kteří potřebují získat informace, jak se s interními audity vypořádat dle revize EN ISO 19011:2018. Lektorka na školení vysvětlí nové požadavky normy, předá všem zúčastněným užitečné rady, jak se na audit připravit a na jaké důležité věci se při auditu a po něm zaměřit.