Analýza rizik, kontextu, zainteresovaných stran rychle s databází vyzkoušených vzorů - QC Group.cz

Nástroj pro analýzu rizik, kontextu a zainteresovaných stran

Ušetřete týden perné práce s přípravou registru kontextu, zainteresovaných stran, rizik a příležitostí dle požadavků ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Máme pro vás 200 audity prověřenou databázi 250 rizik a příležitostí vycházejících z kontextu a očekávání zainteresovaných stran.

 • prověřené auditory v nejnáročnějších oborech automotive a farmacie
 • zpracované v Excelu, nepotřebujete pořizovat nic nového
 • použijete v celé firmě bez omezení počtu uživatelů

Ze zkušenosti ve 30 různorodých firmách jsme zpracovali jednoduchého průvodce, který vám pomůže:

 • definovat kontext organizace zahrnující interní a externí aspekty
 • definovat očekávání zainteresovaných stran
 • nastavit jednoduchou metodiku pro hodnocení rizik
 • identifikovat nejvýznamější rizika
 • nastavit opatření ke snížení rizik
 • nastavit systém monitorování efektivity opatření ke snižování rizik

Okamžité přínosy pro vás

 • Ušetříte minimálně 5 pracovních dní, které byste jinak věnovali vytváření databáze rizik a vymýšlení metodiky hodnocení.
 • Získáte jednoduchý nástroj, s nímž provedete své kolegy analýzou rizik.
 • Definujete a vyhodnotíte vše za několik dní pomocí výběru z 250 nejčastějších rizik a příležitostí, která jsme identifikovali u našich klientů.
 • Databáze obsahuje také vzorový výčet 40 nejčastějších rizik a příležitostí pro proces interního auditu.
 • Metodika plně pokrývá nové požadavky ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 pro kontext, zainteresované strany, řízení rizik, jejich snižování a měření jejich efektivity.
 • Metodika zahrnuje i vyhodnocení životního cyklu výrobku dle požadavků ISO 14001:2015 kapitoly 8.1 d).
 • Analýza je vhodná pro všechny obory výroby a služeb, úspěšně ji aplikuje více než 200 firem ze strojírenství, farmacie, elektrotechnického a spotřebního průmyslu.

Cena databáze

Databázi pro celou firmu s neomezeným počtem uživatelů a zařízení za 2 400 Kč bez DPH. A protože je v Excelu, nemusíte kupovat žádný další software a učit s ní pracovat lidi.

Ukázka databáze rizik a kontextů

Ukázka databáze rizik a kontextů

Více než 200 firem úspěšně prošlo certifikačními audity dle revize norem s naší databází, a to zcela bez neshod.

Reference

Děkuji za školení a perfektní přípravu na externí audit certifikačního orgánu. Nastavování rizik a příležitostí s vaší tabulkou nám velmi usnadnilo práci a ušetřilo spoustu času. Audit dopadl výborně. Ze strany auditorů byl kladen velký důraz na tato rizika, jak je máme konkrétně nastavena a ošetřena, což jsme díky vaší metodice perfektně zvládli.

Petra Brožková

Objednat databázi a ušetřit týden času

  Vaše údaje potřebujeme k tomu, abychom vám mohli na základě této objednávky vystavit řádný daňový doklad.