Jak napsat správně SMART cíle a na nic nezapomenout - QC Group.cz

Jsou nějaká pravidla pro psaní cílů? Existuje nějaké konkrétní období, na které se musí stanovit? Musí být na nové období cíle aktualizovány nebo úplně nové? Nebo může být prodloužena platnost stávajících cílů? 

Nastavování a vyhodnocování cílů podrobně a hlavně prakticky probíráme na školení na požadavky ISO 9001. V zásadě rozlišujeme dva typy cílů.

  • Inovativní / rozvojové – skokově firmu někam posouvají a zpravidla jsou konečné.
  • Procesní (v normách jsou povinné) – tzv. ukazatele efektivity nebo-li KPI.

A kde hledat ve firmě inovativní cíle? Zde je pár inspirací.

  • Plánujete nějaký nový rozvojový projekt v jakékoliv oblasti – nová hala, rekonstrukce, laboratoř?
  • Budete kupovat / dovybavovat infrastrukturu – nový stroj, nová technologie?
  • Chcete rozšiřovat tým nebo zvyšovat jeho kvalifikaci (vzdělávání, nábor)?
  • Plánujete rozvoj, inovace vašich produktů?

To všechno jsou zdroje vašich rozvojových cílů. Jejich termíny si stanovujte reálně. Projekty mohou trvat i několik let, takže můžete mít cíle třeba i na 3 roky. Naopak některé cíle budou např. pouze na 1 rok nebo i kratší.

U těchto cílů norma povoluje jejich aktualizaci. To znamená, že je můžete v případě změny podmínek (aktuálně dopady koronaviru) aktualizovat a posunout jejich termín.

Druhým typem jsou cíle procesní. Jak jsme již zmínili, v normách jsou povinné.

  • KPI je třeba stanovit pro všechny významné procesy a k nim stanovit cílové hodnoty (např. cílem kvality je nízká zmetkovitost vyjádřená cílovou hodnotou, max. 2 % z celkové produkce).

Tyto cíle jsou dlouhodobé a dle situace můžete měnit pouze onu cílovou hodnotu (např. snížit zmetkovitost pod 1 %).

Jak napsat správné SMART cíle a na nic nezapomenout vás navedou naše vzorové tabulky pro inovativní a procesní cíle.

Aktuální školení a konference

2 hodinové doškolení zkušených interních auditorů online, 21. 6. online školení

Požadavky ISO 50001, 25. 7. Pardubice / online

Požadavky ISO 9001, 13. 8. - 14. 8. Pardubice / online

Požadavky norem ISO 9001 a ISO 14001, 13. 8. - 15. 8. Pardubice / online

Požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, 13. 8. - 15. 8. Pardubice / online

Interní auditor ISO 9001, 13. 8. - 14. 8. Pardubice / online