Příprava na každoroční audit ISO 9001 a další normy - QC Group.cz

Každoroční příprava na dozorový a recertifikační audit

Pomůžeme vám s přípravou na dozorový a recertifikační audit. Uděláme za vás 80 % práce. Naši konzultanti přesně vědí, co vše musí být pro auditora připraveno. Mají zkušenosti a dlouholetou praxi. Přesně s tímto každoročně pomáhají desítkám firem.

Rozumíme těmto normám – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 13485, ISO/IEC 27001.

Zaručujeme

 

 • perfektní službu
 • v rozumném čase
 • s jistotou obhájení certifikace
 • v přátelské atmosféře

Začneme ideálně 2 měsíce před ohlášeným termínem auditu

Během této doby budeme od vašich kolegů získávat podklady pro potřebné dokumenty. Celkově počítejte s našimi 2 až 4 konzultacemi, které s vámi provedeme přímo u vás ve firmě nebo online. Během nich uděláme za vás 80 % potřebné práce. Vašich 20 % bude spočívat ve sběru podkladů a doplnění do námi zpracovaných dokumentů. 

Bez čeho byste u auditu neprošli?

Auditoři vždy ptají na tyto zásadní oblasti.

 • Jak máte definovaný kontext, externí a interní aspekty?
 • Jak máte definováno očekávaní zainteresovaných stran, zejména zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů, vlastníků, obcí?
 • Jak máte popsané vstupy a očekávané výstupy ze svých strategických procesů – vývoje, obchodu, výroby, nákupu?
 • Jak máte pro tyto procesy popsané vzájemné vazby, kritéria a metody pro měření jejich výkonnosti (KPI)?
 • Kde máte definovány cílové hodnoty pro vaše procesní ukazatele (KPI)?
 • Jak máte identifikována rizika a příležitosti vyplývající z kontextu a očekávání zainteresovaných stran včetně opatření pro významná rizika?
 • Jak máte identifikována rizika a příležitosti pro procesy včetně opatření pro významná rizika?
 • Jak jste provedli interní audit a přezkoumání?
 • Jak jste nastavili změnové řízení?
 • Jak vyhodnocujete efektivitu opatření po snížení významných rizik?

Proto spolu provedeme tyto nezbytné akce

 • Přehodnocení analýzy kontextu, interních a externích aspektů.
 • Přehodnocení očekávání zainteresovaných stran.
 • Přehodnocení analýzy rizik, příležitostí a míry plnění významných rizik a příležitostí.
 • Kontrolu neshod z předchozích auditů (certifikačních, interních, zákaznických).
 • Vyhodnocení zlepšovacích cílů a procesních cílů.
 • Provedení hodnocením dodavatelů a nastavením změnového řízení.
 • Zpracování zprávy o přezkoumání za minulý rok.
 • Zajištění interního auditu včetně sepsání podrobné zprávy z auditu a zjištěných závad.

Radíme po celé České republice

Naši konzultanti za vámi vyjíždějí nejen z Pardubic, ale i z Chebu a Českých Budějovic.

Dnes už umíme 90 % ISO požadavků vyřešit i přes online konzultaci. Kvalita práce je stejná jako u offline. Výhodou je, že ušetříte za naše cestovné.

 

11 dobrých rad na závěr

Ztratit se v tak složitém procesu, jako je příprava firmy k auditu je velmi snadné. Sepsala jsem 11 dobrých rad do tohoto článku. Přehledně a prakticky. Takže je hned můžete aplikovat.

Ing. Iva Prokopová, MBA, ředitelka společnosti a certifikovaný IRCA Lead auditor

Chcete pomoci s auditem? Napište nám a my vám do 3 dnů připravíme cenovou nabídku s návrhem harmonogramu prací.

  Vaše údaje potřebujeme k tomu, abychom vás mohli zpětně kontaktovat s odpovědí na vaši zprávu nebo vám zavolat, abychom si upřesnili váš požadavek. Ujišťujeme vás, že vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány.