Na co vše myslet při přípravě plánu interního auditu - QC Group.cz

Zkušený interní auditor ví, že aby zajistil pohodový průběh auditu, tak musí připravit plán interního auditu. Ano, plán auditu je rozvrh, co bude auditor dělat v den auditu, kde a koho bude k auditu potřebovat.

Doporučujeme v plánu auditu neopomenout následující činnosti.

 

  • Stanovit si cíl a předmět auditu – požadavky normy, legislativa
  • Identifikovat konkrétní lidi a konkrétní časy
  • Určit kritéria auditu a dokumenty, které budou auditovány – např. ISO 9001, směrnice Nákup, technická dokumentace produktu XY)
  • Nadefinovat si metodu auditu – na dálku, dokumentační, telekonference, na místě u auditovaných
  • Stanovit odpovědnosti členů týmu – vedoucí auditor určuje, co kdo bude auditovat
  • Definovat povinné nebo vhodné pomůcky pro kritická pracoviště – boty, vesty, ochranné oděvy, dozimetry apod.
  • Určit si jazyk, ve kterém bude audit veden – u auditu dodavatelů je to hodně důležité
  • Naplánovat případnou logistiku do auditovaných míst – jak, čím, kdo
  • Zajistit důvěrnost informací (je-li třeba) – GDPR, průmyslové vlastnictví, know-how (NDA smlouva)
  • Naplánovat kontrolu opatření z předchozích auditů

Nemáte normou požadované proškolení pro provádění interních auditů? My vám s tím pomůžeme. Nabízíme hned několik školení pro interní auditory. A to, v rámci školení na požadavky auditovaných norem, jednodenní workshop nebo 2 hodinové doškolení zkušených interních auditorů. 

Případně za vás interní audit uděláme. Profesionálně a ještě získáte vhled třetí strany na váš systém.

 

Aktuální školení

Požadavky ISO 50001, 25. 7. Pardubice / online

Požadavky ISO 9001, 13. 8. - 14. 8. Pardubice / online

Požadavky norem ISO 9001 a ISO 14001, 13. 8. - 15. 8. Pardubice / online

Požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, 13. 8. - 15. 8. Pardubice / online

Interní auditor ISO 9001, 13. 8. - 14. 8. Pardubice / online

Interní auditor ISO 9001 a ISO 14001, 13. 8. - 15. 8. Pardubice / online