QC Blog - QC Group.cz

QC Blog

Propadnutí certifikace ISO 50001 – neplnění zákonné povinnosti

Pozor! ISO 50001:2018 - jasně, stručně. Propadnutí certifikace znamená neplnění zákonné povinnosti pro velké podniky dle z. č. 406/2000 Sb. Máme přesně rok na přechod na revizi normy.  Je třeba: Kontext organizace z pohledu energetické hospodárnosti...

Přechod z OHSAS 18001 na ISO 45001

Dobrá zpráva na úvod. Pokud jste měli dobře nastavený a fungující systém podle OHSAS 18001, máte přibližně 75 % hotovo. I tak vás čeká 2 - 3 měsíce práce na zavedení ISO 45001. Kolik času vám zbývá? Do 30. září 2021. Tento den přestanou platit všechny certifikáty...

Už zase přezkoumání! Co tam budu psát?

A je tu zase zpráva o přezkoumání! Co tam mám všechno napsat? Vůbec té ISO řeči z normy nerozumím. Začnu číst a v povinných položkách se ztratím a nevím co konkrétně a kam do zprávy napsat.  A co vy?Máte to také tak?Pokud ano, tak pro vás máme 2 hodiny online školení...

Certifikační audit dle ISO 45001

Nezapomeňte na některé maličkosti, které vás mohou potkat při certifikačním auditu dle ISO 45001. Doporučuji vám si s certifikačním orgánem prověřit včas tyto požadavky. Certifikační orgán si může při auditu vyžádat přítomnost vašeho poskytovatele lékařské...

Kontext organizace a pandemie

Kontext organizace a pandemie. Pomalu začíná auditní sezóna a je potřeba oprášit registry. Před auditorem neobhájíte, že se vás pandemie nijak nedotkla. Proto mám pro vás pár tipů. Externí aspekty Pandemie, riziko pro všechny a příležitost pro ty, co se...

Zástupce zaměstnanců pro ISO 45001

Čeká vás přechod z OHSAS 18001 na ISO 45001? Jak na požadavek spoluúčasti a projednání se zaměstnanci (čl. 5.4)? Jaké máte možnosti k jeho naplnění? Kde vzít zástupce zaměstnanců? Podle zákoníku práce může zaměstnavatel jednat v otázkách BOZP "přímo" -...

Zpráva o přezkoumání – nepostradatelný dokument

Je to povinná položka z normy. Máte v ní uvedeno vše co se od vás chce?Sledujete i trendy? Pokud si se zprávou o přezkoumání úplně nevíte rady, můžete se námi inspirovat a zde si můžete vzorovou zprávu stáhnout. Kromě dalších věcí, lze zprávu o přezkoumání...

Přechod na ISO 45001

Už se to blíží. OHSAS 18001 pomalu zvoní hrana. Na přechod k ISO 45001 máte čas do konce září. Trochu práce to dá. Novinky se najdou:🔍 Kontext organizace, rizika a příležitosti z pohledu BOZP.🔍 Prokázání skutečné spoluúčasti a projednání otázek BOZP se...

Hard a soft BOZP v ISO 45001

Hard a soft BOZP v ISO 45001. Přemýšlíte o svých lidech v širších souvislostech? Hledáte cíle ke zlepšování z pohledu nejen ochrany jejich těla, ale i duše? Pro lepší pochopení na našich kurzech používám rozdělení BOZP do tří skupin. 1. Zákonná BOZP - to...

OHSAS 18001 vs. ISO 45001

Řešíte přechod na ISO 45001? Máte čas do 30.9.2021. Ale už je čas začít na přechodu pracovat.  Norma ISO 45001 je nově v 10 článcích. Tedy má jiné číslování než měl OHSAS 18001. Abychom si práci pro naše klienty zjednodušili, tak jsme si připravili...

Zákonná rizika BOZP vs. rizika vyplývající z kontextu organizace

Jsou rizika BOZP a rizika vyplývající z kontextu dle ISO 45001 jedno a to samé? Stačí zákonná rizika, abychom obstáli u auditu? Bohužel ne. Zákonná rizika BOZP, která jsou zpracovávána na jednotlivé práce a zařízení tak, jak je léta známe, jsou pouze...

ISO 45001 vs. bezpečáci

Často z nich při implementaci systému managementu BOZP dle ISO 45001 cítíme, že si bezpečáci v organizacích myslí, že s nimi chceme soupeřit nebo bojovat. Rozhodně je to mýtus. My s nimi chceme spolupracovat, jelikož se můžeme navzájem inspirovat a...