QC Blog - QC Group.cz

QC Blog

Certifikační audit dle ISO 45001

Nezapomeňte na některé maličkosti, které vás mohou potkat při certifikačním auditu dle ISO 45001. Doporučuji vám si s certifikačním orgánem prověřit včas tyto požadavky. Certifikační orgán si může při auditu vyžádat přítomnost vašeho poskytovatele lékařské...

Kontext organizace a pandemie

Kontext organizace a pandemie. Pomalu začíná auditní sezóna a je potřeba oprášit registry. Před auditorem neobhájíte, že se vás pandemie nijak nedotkla. Proto mám pro vás pár tipů. Externí aspekty Pandemie, riziko pro všechny a příležitost pro ty, co se dokázali...

Zástupce zaměstnanců pro ISO 45001

Čeká vás přechod z OHSAS 18001 na ISO 45001? Jak na požadavek spoluúčasti a projednání se zaměstnanci (čl. 5.4)? Jaké máte možnosti k jeho naplnění? Kde vzít zástupce zaměstnanců? Podle zákoníku práce může zaměstnavatel jednat v otázkách BOZP "přímo" -...

Zpráva o přezkoumání – nepostradatelný dokument

Je to povinná položka z normy. Máte v ní uvedeno vše co se od vás chce?Sledujete i trendy? Pokud si se zprávou o přezkoumání úplně nevíte rady, můžete se námi inspirovat a zde si můžete vzorovou zprávu stáhnout. Kromě dalších věcí, lze zprávu o přezkoumání systému...

Přechod na ISO 45001

Už se to blíží. OHSAS 18001 pomalu zvoní hrana. Na přechod k ISO 45001 máte čas do konce září. Trochu práce to dá. Novinky se najdou:🔍 Kontext organizace, rizika a příležitosti z pohledu BOZP.🔍 Prokázání skutečné spoluúčasti a projednání otázek BOZP se...

Hard a soft BOZP v ISO 45001

Hard a soft BOZP v ISO 45001. Přemýšlíte o svých lidech v širších souvislostech? Hledáte cíle ke zlepšování z pohledu nejen ochrany jejich těla, ale i duše? Pro lepší pochopení na našich kurzech používám rozdělení BOZP do tří skupin. 1. Zákonná BOZP - to je ta „hard“...

OHSAS 18001 vs. ISO 45001

Řešíte přechod na ISO 45001? Máte čas do 30.9.2021. Ale už je čas začít na přechodu pracovat.  Norma ISO 45001 je nově v 10 článcích. Tedy má jiné číslování než měl OHSAS 18001. Abychom si práci pro naše klienty zjednodušili, tak jsme si připravili...

Zákonná rizika BOZP vs. rizika vyplývající z kontextu organizace

Jsou rizika BOZP a rizika vyplývající z kontextu dle ISO 45001 jedno a to samé? Stačí zákonná rizika, abychom obstáli u auditu? Bohužel ne. Zákonná rizika BOZP, která jsou zpracovávána na jednotlivé práce a zařízení tak, jak je léta známe, jsou pouze...

ISO 45001 vs. bezpečáci

Často z nich při implementaci systému managementu BOZP dle ISO 45001 cítíme, že si bezpečáci v organizacích myslí, že s nimi chceme soupeřit nebo bojovat. Rozhodně je to mýtus. My s nimi chceme spolupracovat, jelikož se můžeme navzájem inspirovat a...

Jak na kontext organizace dle ISO 45001?

Často se na školení a auditech setkáváme s neporozuměním požadavků na kontext organizace. Přestože si všichni několikrát přečetli normu, tak z toho stejně nejsou moudří. A ani se jim nedivíme, protože se jedná o skutečně složité téma na pochopení. Kontext je prostor,...

ISO 45001 a komunikace se zaměstnanci

ISO 45001 a komunikace se zaměstnanci. Norma klade velký důraz na komunikaci se zaměstnanci v oblasti BOZP. Jak jste se s tímto požadavkem poprali? Jedna z možností je vytvoření Safety komise, Komise pro BOZP - které zasedá v pravidelném intervalu a řeší...

Jak rychle a efektivně napsat zprávu z interního auditu dle ISO 45001

Implementace Safety management system dle ČSN ISO 45001:2018 jsou v plném proudu. Nezapomínejte na jeden z povinných požadavků, a to vykonání systémového interního auditu právě dle normy ISO 45001. Tato zpráva vám velmi dobře poslouží na konci implementace jako check...