QC Blog - QC Group.cz

QC Blog

Přechod na ISO 45001

Už se to blíží. OHSAS 18001 pomalu zvoní hrana. Na přechod k ISO 45001 máte čas do konce září. Trochu práce to dá. Novinky se najdou:🔍 Kontext organizace, rizika a příležitosti z pohledu BOZP.🔍 Prokázání skutečné spoluúčasti a projednání otázek BOZP se...

Hard a soft BOZP v ISO 45001

Hard a soft BOZP v ISO 45001. Přemýšlíte o svých lidech v širších souvislostech? Hledáte cíle ke zlepšování z pohledu nejen ochrany jejich těla, ale i duše? Pro lepší pochopení na našich kurzech používám rozdělení BOZP do tří skupin. 1. Zákonná BOZP - to...

OHSAS 18001 vs. ISO 45001

Řešíte přechod na ISO 45001? Máte čas do 30.9.2021. Ale už je čas začít na přechodu pracovat.  Norma ISO 45001 je nově v 10 článcích. Tedy má jiné číslování než měl OHSAS 18001. Abychom si práci pro naše klienty zjednodušili, tak jsme si připravili...

Zákonná rizika BOZP vs. rizika vyplývající z kontextu organizace

Jsou rizika BOZP a rizika vyplývající z kontextu dle ISO 45001 jedno a to samé? Stačí zákonná rizika, abychom obstáli u auditu? Bohužel ne. Zákonná rizika BOZP, která jsou zpracovávána na jednotlivé práce a zařízení tak, jak je léta známe, jsou pouze...

ISO 45001 vs. bezpečáci

Často z nich při implementaci systému managementu BOZP dle ISO 45001 cítíme, že si bezpečáci v organizacích myslí, že s nimi chceme soupeřit nebo bojovat. Rozhodně je to mýtus. My s nimi chceme spolupracovat, jelikož se můžeme navzájem inspirovat a...

Jak na kontext organizace dle ISO 45001?

Často se na školení a auditech setkáváme s neporozuměním požadavků na kontext organizace. Přestože si všichni několikrát přečetli normu, tak z toho stejně nejsou moudří. A ani se jim nedivíme, protože se jedná o skutečně složité téma na pochopení. Kontext...

ISO 45001 a komunikace se zaměstnanci

ISO 45001 a komunikace se zaměstnanci. Norma klade velký důraz na komunikaci se zaměstnanci v oblasti BOZP. Jak jste se s tímto požadavkem poprali? Jedna z možností je vytvoření Safety komise, Komise pro BOZP - které zasedá v pravidelném intervalu a řeší...

Jak rychle a efektivně napsat zprávu z interního auditu dle ISO 45001

Implementace Safety management system dle ČSN ISO 45001:2018 jsou v plném proudu. Nezapomínejte na jeden z povinných požadavků, a to vykonání systémového interního auditu právě dle normy ISO 45001. Tato zpráva vám velmi dobře poslouží na konci implementace...

Zainteresované strany v ISO normách

Zainteresované strany v ISO normách a jejich očekávání podle kapitoly 4.2. Nějak se nám pořád pletou s interními aspekty podle kapitoly 4.1. Pojďme si tedy vysvětlit ten rozdíl. Zásadní je slovo OČEKÁVÁNÍ. Čeština nám báječně napovídá, jakým úhlem pohledu...

Získejte certifikát a proškolte si své kolegy interní auditory sami

Máte ve firmě více interních auditorů? Víte, že si je můžete proškolit sami? Stačí, aby byl ve firmě jeden proškolený interní auditor. Ten pak může vyškolit své kolegy. Firmě tak ušetříte dost peněz a to vedení určitě ocení. My na našich školeních pro...