Zákonná rizika BOZP vs. rizika vyplývající z kontextu organizace - QC Group.cz

Jsou rizika BOZP a rizika vyplývající z kontextu dle ISO 45001 jedno a to samé? Stačí zákonná rizika, abychom obstáli u auditu?

Bohužel ne. Zákonná rizika BOZP, která jsou zpracovávána na jednotlivé práce a zařízení tak, jak je léta známe, jsou pouze podmnožinou rizik dle ISO 45001. Určitě se na ně ovšem odkažte ve vaší analýze kontextu, protože tam patří.

Pokud s kontextem zápasíte, tak my máme pro vás řešení. Náš vzorový kontext pro ISO 45001 vám nabízí 200 rizik a příležitostí a vy si z nabídky vyberete, co je pro specifické pro vaši organizaci. 

Rizika a příležitosti dle ISO 45001 mají vycházet ze skutečného kontextu, v němž se firma nachází. Tedy z vlivů externího a interního prostředí a jeho souvislostí s BOZP.

A co si představit?

Externí záležitosti:

 • demografický vývoj – stárnutí pracovníků, vyšší nemocnost, nižší výkon
 • válečné a nebezpečné zóny, kam vysíláte pracovníky
 • světová pandemie
 • změny legislativy – např. pracovní právo, hygienické limity
 • nové vědecké poznatky – např. nebezpečnost ftalátů, azbestu

Interní záležitosti:

 • rizikové práce ve vaší firmě
 • chování pracovníků dodavatelů ve vašem provozu
 • závodní stravování – otrava pracovníků
 • kontrolní systémy – např. EPS
 • ergonomie pracoviště
 • virtuální realita pro školení

Všechno pro vás může být rizikem nebo příležitostí, s nimiž musíte dále pracovat a přijímat opatření.

Stačí vše doplnit do kontextu dle ISO 9001 a ISO 14001.

 

Každý týden takovéto tipy sdílím na profesní sociální síti LinkedIn. Propojte se se mnou a už vám nic z ISO světa neunikne. 

Iva Prokopová, ředitelka QC Group

Aktuální školení a konference

Potřebujete s přechodem na ISO 45001 pomoct?

Máme pro vás školení, online konzultaci, vzory nebo dokonce zavedení na klíč, kdy 80% práce uděláme za vás.