Zákonná rizika BOZP vs. rizika vyplývající z kontextu organizace - QC Group.cz

Jsou rizika BOZP a rizika vyplývající z kontextu dle ISO 45001 jedno a to samé? Stačí zákonná rizika, abychom obstáli u auditu?

Bohužel ne. Zákonná rizika BOZP, která jsou zpracovávána na jednotlivé práce a zařízení tak, jak je léta známe, jsou pouze podmnožinou rizik dle ISO 45001. Určitě se na ně ovšem odkažte ve vaší analýze kontextu, protože tam patří.

Pokud s kontextem zápasíte, tak my máme pro vás řešení. Náš vzorový kontext pro ISO 45001 vám nabízí 200 rizik a příležitostí a vy si z nabídky vyberete, co je pro specifické pro vaši organizaci. 

Vzorový kontext organizace pro ISO 45001 je také součástí našeho online průvodce revizí ISO 45001. Tento průvodce vám velmi pomůže, pokud řešíte přechod z OHSAS 18001. Jeho součástí je harmonogram s úkoly, vzorové dokumenty, proškolení a online konzultace s naší specialistkou na ISO 45001.

Rizika a příležitosti dle ISO 45001 mají vycházet ze skutečného kontextu, v němž se firma nachází. Tedy z vlivů externího a interního prostředí a jeho souvislostí s BOZP.

A co si představit?

Externí záležitosti:

 • demografický vývoj – stárnutí pracovníků, vyšší nemocnost, nižší výkon
 • válečné a nebezpečné zóny, kam vysíláte pracovníky
 • světová pandemie
 • změny legislativy – např. pracovní právo, hygienické limity
 • nové vědecké poznatky – např. nebezpečnost ftalátů, azbestu

Interní záležitosti:

 • rizikové práce ve vaší firmě
 • chování pracovníků dodavatelů ve vašem provozu
 • závodní stravování – otrava pracovníků
 • kontrolní systémy – např. EPS
 • ergonomie pracoviště
 • virtuální realita pro školení

Všechno pro vás může být rizikem nebo příležitostí, s nimiž musíte dále pracovat a přijímat opatření.

Stačí vše doplnit do kontextu dle ISO 9001 a ISO 14001.

Zaveďte si ISO 45001 sami a snadno

Náš online průvodce vám zavedení ISO 45001 významně usnadní. Dostanete kompletní harmonogram, srozumitelný check-list, vzdělávací materiály, ověřené a převyplněné vzory, návody a online konzultaci se specialistou.

Máme pro vás i školení, online konzultaci, vzory nebo dokonce zavedení na klíč, kdy 80% práce uděláme za vás.

 

Každý týden takovéto tipy sdílím na profesní sociální síti LinkedIn. Propojte se se mnou a už vám nic z ISO světa neunikne.

Iva Prokopová, ředitelka QC Group

Aktuální školení a konference

2 hodinové doškolení zkušených interních auditorů online, 21. 6. online školení

Požadavky ISO 50001, 25. 7. Pardubice / online

Požadavky ISO 9001, 13. 8. - 14. 8. Pardubice / online

Požadavky norem ISO 9001 a ISO 14001, 13. 8. - 15. 8. Pardubice / online

Požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, 13. 8. - 15. 8. Pardubice / online

Interní auditor ISO 9001, 13. 8. - 14. 8. Pardubice / online