Zástupce zaměstnanců pro ISO 45001 - QC Group.cz

Čeká vás přechod z OHSAS 18001 na ISO 45001? Jak na požadavek spoluúčasti a projednání se zaměstnanci (čl. 5.4)? Jaké máte možnosti k jeho naplnění? Kde vzít zástupce zaměstnanců?

Podle zákoníku práce může zaměstnavatel jednat v otázkách BOZP “přímo” – tedy se všemi osobně. V malých firmách funkční model. Jen nezapomeňte na zápis a podpisy!

nebo

Odbory. Pokud máte odbory, jsou zástupci zaměstnanců ony. Požadavek doložíte kolektivní smlouvou a jednáními s odbory o všech otázkách BOZP dle článků normy.

nebo

Zástupce zaměstnanců a Safety Committee. Pro všechny, kteří nemohou využít předchozí možnosti. Zástupce musí být zvolen zaměstnanci. Nelze ho jmenovat, jak je občas k vidění. Komise se může skládat ze středního managementu a zástupců dělnických profesí. S nimi pak vedení společnosti projednává otázky BOZP (čl. 5.4 d)). Zástupce zaměstnanců navíc schvaluje dokumenty, kde je třeba spoluúčasti (čl. 5.4 e)).

Tip na závěr
Metoda spoluúčasti a projednání musí být dokumentována, a to např. v Příručce nebo směrnici řízení ISO 45001.

Připravte si revizi ISO 45001 sami a snadno

Náš online průvodce vám s práci na přechodu z OHSAS na ISO 45001 významně usnadní. Dostanete kompletní harmonogram, srozumitelný check-list, vzdělávací materiály, ověřené a převyplněné vzory, návody a online konzultaci se specialistou. 

Máme pro vás i školení, online konzultaci, vzory nebo dokonce zavedení na klíč, kdy 80% práce uděláme za vás.

 

Každý týden takovéto tipy sdílím na profesní sociální síti LinkedIn. Propojte se se mnou a už vám nic z ISO světa neunikne. 

Iva Prokopová, ředitelka QC Group

Aktuální školení a konference

Základy metrologie, 15. 9. online školení

Požadavky ISO 13485:2016 – zdravotnické prostředky, 22. 9. Pardubice / online

2 hodinové doškolení zkušených interních auditorů online, 30. 9. online školení

Manažer kvality – komplexní vzdělávací cyklus, 4. 10. - 30. 11. Pardubice / online

Požadavky ISO 9001, 4. 10. - 5. 10. Pardubice / online

Požadavky norem ISO 9001 a ISO 14001, 4. 10. - 6. 10. Pardubice / online