ISO 50001 - kontext organizace - QC Group.cz

I do energetického managementu dorazil požadavek na kontext organizace. Nad čím je třeba se zamyslet a co zdokumentovat?

➡️ Jaké externí a interní aspekty ovlivňují vaši společnost z pohledu energie? 
➡️ Jaká očekávání mají vaše zainteresované strany – vlastníci, zaměstnanci, nájemci, dodavatele energie/revizí/služeb a další?
➡️ Jaká vám z toho plynou rizika?
➡️ Jaké jsou příležitosti ke zlepšování v této oblasti?
➡️ Jak vybrat významná rizika a příležitosti, jakou metodikou?
➡️ Jaká uplatníte opatření ke snížení rizik a využití příležitostí?
➡️ Jak vyhodnotit účinnost těchto opatření?
➡️ Jakým způsobem to shrnout ve zprávě o přezkoumání?

Točí se vám z toho hlava?

Tak přijďte k nám 3. června na školení a já vám na něm vše kolem ISO 50001 podrobně vysvětlím.  

Zakládám si na tom, že školení je:

  1. O vás – o vašem oboru, o vašich procesech, o vašich rizicích a příležitostech. Žádné obecné vyprávění.  
  2. Praktické – teorii převádím hned na praktické příklady. 
  3. Inspirující – ve všech oblastech EnMS. Dám vám tipy na ukazatele energetické hospodárnosti, na zlepšování spotřeby energií, na stanovení významných zdrojů spotřeb energií.
  4. S bonusem – pošlu vám 5 vzorových dokumentů, které vám ušetří 1 den práce. Pouze do nich doplníte vaše specifika a máte hotovo.

A nebo zkuste naše intuitivní vzory pro Rizika a příležitosti pro ČSN EN ISO 50001:2019

Aktuální školení a konference

LEAN – metody zlepšování a řešení neshod, 24. 4. online školení

Zpráva o přezkoumání QMS a firemní cíle, 24. 4. online školení

Základy metrologie, 25. 4. online školení

Interní auditor ISO 9001, 14. 5. - 15. 5. Pardubice / online

Interní auditor ISO 9001 a ISO 14001, 14. 5. - 16. 5. Pardubice / online

Interní auditor ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, 14. 5. - 16. 5. Pardubice / online

 

Každý týden takovéto tipy sdílím na profesní sociální síti LinkedIn. Propojte se se mnou a už vám nic z ISO světa neunikne.

Iva Prokopová, ředitelka QC Group