Přechod z OHSAS 18001 na ISO 45001 - QC Group.cz

Dobrá zpráva na úvod. Pokud jste měli dobře nastavený a fungující systém podle OHSAS 18001, máte přibližně 75 % hotovo. I tak vás čeká 2 – 3 měsíce práce na zavedení ISO 45001.

Kolik času vám zbývá?

Do 30. září 2021. Tento den přestanou platit všechny certifikáty podle OHSAS 18001 bez ohledu na data, která jsou na nich napsána.

Čím mám začít?

Hned kontaktujte svůj certifikační orgán a zajistěte si termín auditu. Pokud je pro vás platný certifikát zásadní požadavek zákazníka, neodkládejte termín auditu na 30.9.2021. Počítejte s tím, že certifikační orgán má svůj schvalovací proces a lhůty na vydání nových certifikátů zaberou i pár týdnů.

Zaveďte si ISO 45001 sami a snadno

Náš online průvodce vám zavedení ISO 45001 významně usnadní. Dostanete kompletní harmonogram, srozumitelný check-list, vzdělávací materiály, ověřené a převyplněné vzory, návody a online konzultaci se specialistou.

Máme pro vás i školení, online konzultaci, vzory nebo dokonce zavedení na klíč, kdy 80% práce uděláme za vás.

Co bývá největší oříšek?

Proces projednání a spoluúčasti se zaměstnanci. Ne, že by v OHSAS nebyl. Ale nyní jsou na něj kladeny mnohem vyšší požadavky. Ať už máte odbory, zástupce zaměstnanců nebo Safety komisi čeká vás dost práce.

Důležitá rada číslo 1

Nově je požadována účast zástupce zaměstnanců na zahájení a ukončení auditu.

Co jsou zásadní změny oproti OHSAS 18001?

 

  • Registr rizik a příležitostí – nebudou vám stačit pouze šanony se zákonnými riziky BOZP. Musíte zahrnout i vnější rizika, např. teď velmi aktuální epidemii.

Důležitá rada číslo 2

Pokud jste měli příručku podle OHSAS 18001, přepracujte ji podle nových 10 článků ISO 45001.

  • Zpráva o přezkoumání – musíte ji před přechodovým auditem zpracovat již podle požadavků ISO 45001. Např. zahrnout i přehled nových externích a interních aspektů, výsledky projednání a spoluúčasti.

 

  • Interní audit – opět před přechodovým auditem je třeba provést už podle ISO 45001. Vycházet z 10 nových článků normy a k nim doložit důkazy o jejich plnění.

 

  • Větší důraz na řízení externích dodavatelů a návštěv vstupujících do vašeho areálu. Evidence vstupu a odchodu, dodavatelské smlouvy zahrnující BOZP pravidla, proškolení před vstupem, vzájemné prokazatelné seznámení s riziky BOZP, zaškolení pro případ havárie a další povinnosti.

 

Potřebujeme nějaké nové školení?

Ano. Vždy při revizi normy musíte prokázat, že mají příslušní pracovníci (manažer kvality/EHS, interní auditoři, představitel managementu) proškolení z nové normy.

Důležitá rada číslo 3

Nově je požadována účast lékaře poskytující preventivní lékařskou péči –  online, osobně, telefonicky. Postup projednejte se svým certifikačním orgánem!

Aktuální školení a konference

Požadavky ISO 50001, 25. 7. Pardubice / online

Požadavky ISO 9001, 13. 8. - 14. 8. Pardubice / online

Požadavky norem ISO 9001 a ISO 14001, 13. 8. - 15. 8. Pardubice / online

Požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, 13. 8. - 15. 8. Pardubice / online

Interní auditor ISO 9001, 13. 8. - 14. 8. Pardubice / online

Interní auditor ISO 9001 a ISO 14001, 13. 8. - 15. 8. Pardubice / online

Naše zkušenosti z 20 posledních auditů jsou tyto:

  • firmy nezahrnou nové požadavky ISO 45001 do svého systému, např. rizika a příležitosti vyplývající z kontextu,
  • neproškolí klíčové zaměstnance z ISO 45001,
  • neprokážou spoluúčast zaměstnanců na vytváření BOZP,
  • nezajišťují kontroly pracoviště lékařem preventivní lékařské péče,
  • vedoucí neprovádí pravidelné kontroly svého pracoviště (chybí záznamy).

Vyvarujte se těchto chyb. Využijte naše školení, online konzultaci, vzory nebo dokonce zavedení na klíč, kdy 80% práce uděláme za vás. A garantujeme vám, že u certifikačního auditu uspějete.