Český institut pro akreditaci povolil audity na dálku - QC Group.cz

Certifikační a dozorové audity se nezastavily. Nadále se pokračuje i přes pandemii v provádění auditů a udělování certifikátů.

V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020 a krizové opatření vlády ČR z 15. 3. 2020 upravuje Český institut pro akreditaci, o.p.s. postup posuzování na dálku (bod 7.6.1 MPA 00-01-20) následovně:

  • Od pondělí 16. 3. 2020 do 31. 5. 2020 se místo posuzování na místě, bude realizovat posuzování na dálku (remote assessment) ve smyslu ČSN EN ISO/IEC 17011:2018 s využitím telefonu, e-mailu, datové schránky a software pro on-line komunikaci.
  • Posuzování bude zaměřeno na posuzování dokumentace systému managementu a dokumentů zaslaných subjektem posuzování shody nebo dokumentů potvrzujících plnění kritérií příslušných harmonizovaných norem a odvětvových předpisů.
  • Využití vzdáleného přístupu bude dokumentováno ve zprávách z posuzování.
  • V případě, že bude posuzování realizováno odlišně od plánovaného rozsahu, bude upraven, po dohodě se subjektem posuzování shody, stanovený plán pravidelných dozorových návštěv.
  • V případě nutnosti realizace witness auditu (prvotní posuzování, rozšíření rozsahu akreditace) bude ČIA ve spolupráci se subjektem posuzování shody hledat možnosti realizace witness auditu.

V plánovaných termínech auditů se tedy nic nemění. Probíhají nové certifikace. Certifikační orgány mají zpracovány metodiky, jak audity zvládnout i na dálku formou telekonference a zasláním dokumentů.

S audity na dálku máme již bohaté zkušenosti. Máme za sebou řadu interních i certifikačních auditů.

A jak tedy audit v praxi probíhá?

 

  • Sdílení obrazovky – funguje dobře pro prověření zakázky v systému.
  • Tištěné dokumenty – oskenované / ukázané na kameru.
  • Virtuální prohlídka skladu skrze videokonferenci doplněná o fotografie jako důkazy pro zprávu z auditu.

Rozhodně není potřeba se ničeho obávat. 

Aktuální školení a konference

Požadavky ISO 50001, 25. 7. Pardubice / online

Požadavky ISO 9001, 13. 8. - 14. 8. Pardubice / online

Požadavky norem ISO 9001 a ISO 14001, 13. 8. - 15. 8. Pardubice / online

Požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, 13. 8. - 15. 8. Pardubice / online

Interní auditor ISO 9001, 13. 8. - 14. 8. Pardubice / online

Interní auditor ISO 9001 a ISO 14001, 13. 8. - 15. 8. Pardubice / online