Když máte uklizeno kolem sebe, lépe se vám třídí i myšlenky v hlavě - QC Group.cz

Na začátek příběh pro inspiraci

Malá firma, které se ozve potenciální, velmi zajímavý zákazník, že chce přijet na prohlídku a obchodní jednání o případné spolupráci. Proběhnou přípravy, firma si uklidí, ale … První návštěva, první dojem, první minuta, která prakticky rozhodne, zda proběhne navázání spolupráce – chaos, neuspořádanost, pomocné přípravky, dělané „samo domo“, krabičky od potravin, používané jako zásobníky výrobních dílů, stroje, polepené papíry s neautorizovanými pokyny … vede zákazníka k otázkám, zda může potenciální dodavatel v takovém prostředí zajistit standard kvality, který požaduje.

Výsledek? Spolupráce ještě ne, snad někdy příště…

Máte podobnou zkušenost? Nebo vám dal zákazník při auditu snížené hodnocení za pořádek či prostředí?

… a pro další inspiraci ještě trochu počítání

Jednoduchý příklad, který ukazuje možnou míru ztrát způsobenou “normální činností – hledáním”,  obecně aplikovatelný na jakoukoli společnost.

Ztrátu lze vyjádřit časem a náklady:

 • 5x denně hledání po dobu 60 sekund = 5 minut denně / pracovníka
 • to je cca 25 minut/ pracovníka za pracovní týden (při 8hodinové pracovní době)
 • cca 105 minut/ pracovníka za pracovní měsíc 
 • cca 1 300 minut/ rok, tj. téměř 3 pracovní dny z roku, kdy pracovník něco hledá
 • na 100 pracovníků to je cca 1 člověk ročně navíc, čili 0,5 mil. Kč (a více) za rok v nákladech.

Jaká řešení se nabízí? 

Můžete si jednorázově uklidit, ale… I firma z příběhu si před návštěvou uklidila, ale přesto na zákazníka dojem neudělala.  … nebo si troufnete na náročnější, ale systémové a trvalé řešení – 5S.

Co je 5S?

Metoda 5S je jednoduchá univerzální metoda, která vede ke zlepšení vizuálního pořádku a čistoty, a zároveň ke zkvalitnění procesů a systémů. Název 5S vychází z originálního japonského pojmenování pěti kroků, ve kterých implementace probíhá:

1.    SEIRY – VYTŘÍDIT – vytřídit vše, co je nepotřebné, nechat na pracovišti pouze věci, nezbytné k práci
2.    SEITON – USPOŘÁDAT – uspořádat a označit potřebné vybavení tak, aby jeho nalezení, použití a vrácení bylo jednoduché 
3.    SEISO – UKLIDIT/ UKLÍZET – uklidit pracoviště, odstranit špínu a nepořádek, udržovat čistotu a pořádek, vracet věci na své místo
4.    SEIKETSU – STANDARDIZOVAT  – nastavit a zdokumentovat postupy, vytvořit standardy pracoviště, proškolit zaměstnance
5. SHITSUKE – TRVALE UDRŽOVAT – zajistit, aby nastavený systém a pořádek byly trvale dodržovány (pravidelné kontroly, audity). 

PROČ NE? Aneb typické argumenty proč „to nejde“

 • Stojí to moc peněz, na to nemáme prostředky (.. a ztráty, způsobené hledáním, prostoji, nekvalitou z důvodu nepořádku a neuspořádanosti, nic nestojí?)
 • Nemáme čas se tomu věnovat, máme jiné priority  (.. a ztráty, způsobené prostoji, hledáním, úrazy, apod. čas nezabírají?)
 • Proč něco měnit? Vždyť nám to takhle funguje dobře (lidem se nechce, každá činnost navíc „bolí“.)
 • Nechceme změnu, takhle jsme zvyklí (lidé ztrácejí svůj komfort, změny jsou nepohodlné)

Proč ANO?

 • Zvýšení produktivity
 • Zlepšení ergonomie
 • Zpříjemnění pracovního prostředí
 • Eliminace zbytečných pohybů, hledání
 • Snížení času přestaveb
 • Lepší využití strojů a zařízení
 • Snížení chybovosti, zvýšení kvality
 • Úspora nákladů
 • Vyšší bezpečnost práce, snížení počtu úrazů
 • Usnadnění komunikace
 • Atraktivnější image firmy pro návštěvníky

Co může pomoci k úspěšnému zavedení a udržení 5S?

1)   Komunikovat rozhodnutí o zavedení 5S napříč firmou, vysvětlit zaměstnancům důvody.
2)   Umožnit zaměstnancům, aby sami přicházeli s náměty ke zlepšení pracovního prostředí a ergonomie.
3)   Dokumentovat stav před a po – fotografie, promítané na firemních setkáních, zpravidla přesvědčí i nejzatvrzelejší odpůrce.
4)   Občasná obchůzka managementu po pracovištích (nejlépe „přepadovky“) dokáže, že to management myslí s 5S skutečně vážně a udrží zaměstnance firmy snáz v disciplíně. 
5)   Zahrnout výsledky kontroly pořádku na pracovištích do pohyblivé složky mzdy.
6)   Pravidelné audity 5S – vzhledem k tomu, že pořádek má být trvalý, nemusí být audity hlášené s předstihem.

Zvažujete zavedení 5S? Nebo ho po Vás chce zákazník? Jde vlastně i o filosofii. Kdo má uklizeno kolem sebe, lépe se mu třídí i myšlenky v hlavě.

Na kurzu 8D report, metody zlepšování a řešení neshod vás naučíme, jak přijít na kloub skutečným příčinám vašich neshod, reklamací a jiných problémů prostřednictvím moderních metod – 5S, 8D report, Ishikawa, 5Why, 5W2H. Pomůžete tak vaší firmě ušetřit náklady tím, že se problémy už nebudou opakovat.

Aktuální školení a konference

2 hodinové doškolení zkušených interních auditorů online, 21. 6. online školení

Požadavky ISO 50001, 25. 7. Pardubice / online

Požadavky ISO 9001, 13. 8. - 14. 8. Pardubice / online

Požadavky norem ISO 9001 a ISO 14001, 13. 8. - 15. 8. Pardubice / online

Požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, 13. 8. - 15. 8. Pardubice / online

Interní auditor ISO 9001, 13. 8. - 14. 8. Pardubice / online