Blíží se sezóna auditů - zaktualizujte si kontext a rizika - QC Group.cz

Aktualizace kontextu, očekávání zainteresovaných stran a analýzy rizik je jeden z nejtěžších a nejpracnějších úkolů, které musíte před auditem udělat.

Není to ale jediný úkol, který vás čeká. A proto jsme do článku s 11 radami shrnuli, jak se skvěle, včas a krok po kroku na audit připravit.

Naše rada č. 5 zní:
„Aktualizujte Kontext, očekávání zainteresovaných stran a analýzu rizik“

Doporučujeme vám, abyste vyhledali dokumenty, ve kterých máte vše popsáno. Rok je dlouhá doba a mohlo dojít k různým změnám. Něco už třeba nemá takovou důležitost nebo vás naopak život obohatil o nové objevy, co vše se může pokazit, a ty je třeba dodat do seznamu rizik. V praxi se nám osvědčilo přísloví „víc hlav, víc ví“. Takže se nestyďte požádat své kolegy o jejich brilantní postřehy.

Elegantní řešení

Pokud chcete vsadit na elegantní řešení a oslnit auditora, tak využijte naši vzorovou databázi 250 pojmenovaných a vyřešených rizik a kontextů. Tento nástroj pro analýzu rizik, kontextu a zainteresovaných stran již úspěšně prošel více jak 200 audity různých certifikačních orgánů.

Vzorovou databázi pro celou firmu s neomezeným počtem uživatelů a zařízení v hodnotě si můžete u nás objednat za 7 000 Kč bez DPH zvýhodněnou cenu 4 000 Kč bez DPH.

 

Okamžité přínosy pro vás

  • Ušetříte minimálně 5 pracovních dní, které byste jinak věnovali vytváření databáze rizik a vymýšlení metodiky hodnocení.
  • Definujete a vyhodnotíte vše za několik dní pomocí výběru z 250 nejčastějších rizik a příležitostí, která jsme identifikovali u našich klientů.
  • Databáze obsahuje také vzorový výčet 40 nejčastějších rizik a příležitostí pro proces interního auditu.
  • Metodika plně pokrývá nové požadavky ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 pro kontext, zainteresované strany, řízení rizik, jejich snižování a měření jejich efektivity.
  • Metodika zahrnuje i vyhodnocení životního cyklu výrobku dle požadavků ISO 14001:2015 kapitoly 8.1 d).

Aktuální školení

Požadavky ISO 50001, 25. 7. Pardubice / online

Požadavky ISO 9001, 13. 8. - 14. 8. Pardubice / online

Požadavky norem ISO 9001 a ISO 14001, 13. 8. - 15. 8. Pardubice / online

Požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, 13. 8. - 15. 8. Pardubice / online

Interní auditor ISO 9001, 13. 8. - 14. 8. Pardubice / online

Interní auditor ISO 9001 a ISO 14001, 13. 8. - 15. 8. Pardubice / online