Jak se vyhnout pokutě při kontrole klimatizace? - QC Group.cz

Začíná se nám oteplovat. Proto jedno ochlazující téma, abyste se nezapotili nad pokutami. 

Klimatizace vypadá jako nevinné zařízení. Ale ve skutečnosti je s ní spousta starostí.
 
  1. Kontrola těsnosti úniku látek poškozujících ozónovou vrstvu (z. č. 73/2012 Sb., Vyhl. č. 257/2012 Sb. ve znění č. 89/2017 a č. 183/2017)
    Pro vybraná chladiva a množství se musí povinně provádět a vést Kniha zařízení. Toto pokutuje ČIŽP. Pozor na chladiva ve výrobních zařízeních, průmyslových lednicích, na ně se vztahuje také.
  2. Kontrola dle vyhl. č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů, platí od 12 kW. Pokutuje SEI.
  3. Elektro revize – legislativa pro elektro zařízení. Pokutuje OIP.
  4. Servis, údržba dle návodu od výrobce nebo poruchách – stanovuje legislativa BOZP, hygienické předpisy. Pokutuje OIP a další.

Radši si udělejte seznam všech chladících zařízení a zkontrolujte, jak vše výše uvedené plníte. Předejdete tak nepříjemným pokutám. 

Aktuální školení a konference

LEAN – metody zlepšování a řešení neshod, 4. 4. online školení

Zpráva o přezkoumání QMS a firemní cíle, 4. 4. online školení

Manažer kvality – komplexní vzdělávací cyklus, 18. 4. - 25. 5. Pardubice / online

Požadavky ISO 9001, 18. 4. - 19. 4. Pardubice / online

Interní auditor ISO 9001, 18. 4. - 19. 4. Pardubice / online

8D report, 25. 4. online