Obchodní podmínky - QC Group.cz

Obchodní podmínky

společnosti QC Group, s.r.o.

se sídlem Lonkova 490, 530 09 Pardubice

IČ: 48150380

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3277

pro prodej vzdělávacích služeb.

1. Objednání kurzu

Přihlášky na kurzy zajišťované společností QC Group, s.r.o. jsou přijímány telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím objednávky z webových stránek www.qcgroup.cz. Tištěné i elektronické přihlášky jsou považovány za závazné. Zařazení všech přihlášených je prováděno podle pořadí došlých objednávek. V případě, že je termín zvoleného kurzu již naplněn, budete kontaktováni manažerem školení s nabídkou alternativních termínů konání.
Po přijetí objednávky je každá objednávka školení potvrzena písemně na e-mail objednavatele.
Cena kurzu zahrnuje výuku, studijní materiály, vystavení osvědčení o absolvování kurzu, občerstvení během kurzu a teplý oběd.

2. Úhrada kurzu

Účast na kurzu je podmíněna úhradou na základě avíza k platbě, zálohové faktury nebo faktury tak, aby byla příslušná částka poukázána na účet společnosti QC Group, s.r.o. nejpozději do data splatnosti uvedeného v avízu nebo na zálohové faktuře. Nezaplacení není považováno za řádné zrušení kurzu.

3. Storno podmínky

Pro vzdělávací služby platí bezplatné storno školení na základě písemné žádosti, kterou obdržíme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením školení. Nemůže-li se přihlášený účastník školení z jakýchkoliv důvodů zúčastnit, může místo sebe vyslat náhradníka. Kurzovné se v tomto případě automaticky přenese na náhradníka. Přesunutí kurzovného na další termín je možné pouze po dohodě s manažerem školení.

4. Organizační změny

Společnost QC Group, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu nebo úplné zrušení kurzu z neočekávaných organizačních a provozních důvodů (zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění lektora atd.). O všech těchto případných změnách bude přihlášeného účastníka včas informovat manažer školení a zároveň mu nabídne možnost účasti na následujících termínech. V případě, že navržené termíny nebudou účastníkovi vyhovovat, manažer školení s ním individuálně projedná další postup.
Společnost QC Group, s.r.o. si rovněž vyhrazuje právo neuskutečnit plánovaný kurz, pokud se ani 5 pracovních dní před začátkem kurzu závazně nepřihlásili více než 3 uchazeči. V tomto případě bude s již přihlášenými sjednán dohodou nový termín konání.

5. Realizace – vzdělávací kurzy a školení

Týden před zahájením kurzu kontaktuje manažer školení všechny přihlášené s organizačními pokyny.
Prezence účastníků je 15 minut před vlastním zahájením kurzu.
Pokud není uvedeno jinak, vzdělávací kurzy se konají v Pardubicích v prostorách Univerzity Pardubice – Fakulta elektroniky a informatiky, nám. Čs. legií 565.

Tyto obchodní podmínky platí od 1. 1. 2018