BOZP: Služby osoby odborně způsobilé v prevenci rizik (OZO BOZP) - QC Group.cz

Řešit ve firmě BOZP je dřina, ale co když toho většinu uděláme za vás?

 • Pomůžeme při jednání s kontrolními orgány
 • Zajistíme preventivní kontrolu BOZP
 • Proškolíme vaše pracovníky

V rámci BOZP zajistíme

 • outsourcing BOZP pro malé a střední firmy
 • službu odborně způsobilé osoby v oblasti prevence rizik (OZO)
 • roční prověrky BOZP
 • periodická školení vedoucích a řadových zaměstnanců
 • dokumentaci BOZP
 • zpracování rizik na vaše činnosti

 

Služby odborně způsobilé osoby (OZO)

Zajistíme u vás:

 • Provádění preventivních kontrol BOZP na pracovištích
 • Analýzu rizik a hodnocení
 • Sledování a dodržování právních předpisů BOZP
 • Školení osob v oblasti BOZP včetně vedoucích pracovníků
 • Poradenství při šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • Shromažďování podkladů pro kategorizaci prací
 • Zpracovávání a aktualizace dokumentace BOZP
 • Sledování platnosti odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců
 • Spoluúčast při jednáních s kontrolními a inspekčními orgány

Nezávazná poptávka

  Vaše údaje potřebujeme k tomu, abychom vás mohli zpětně kontaktovat s odpovědí na vaši zprávu nebo vám zavolat, abychom si upřesnili váš požadavek. Ujišťujeme vás, že vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány.