Školení pro manažery kvality - souhrnně ISO 9001, 14001, 45001 - QC Group.cz

Manažer kvality – komplexní vzdělávací cyklus

Pozice manažera kvality má své zásadní specifikum – v každé organizaci se zpravidla nachází pouze jedna taková pozice, a proto nároky na ni kladené jsou velice pestré, prolínají se do řízení celé společnosti a vyžadují velmi rozsáhlé znalosti, kompetence a dovednodnosti jejího představitele.

Odškolíme 4 vzdělávací cykly za rok.
Kurzy nerušíme. Vždy uděláme vše pro to, abyste byli spokojeni. 

Nejbližší termíny:

21.4.2020 - online školení

Vlakem se k nám z Prahy dostanete již za 55 minut. Cestou si stihnete vyřídit pár e-mailů. A pak už jenom 10 minut pěšky. 

Chcete individuální termín u vás ve firmě? Jsme flexibilní, vaše zaměstnance proškolíme i v sobotu.
Nabídka na míru

Komu je kurz určen

Kurz je určen pro všechny, kteří odpovídají za řízení kvality a procesů ve společnosti. Dále vedoucím pracovníkům, kteří chtějí využít nejlepších nápadů skrývajících se v ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, poznat úskalí související legislativy na ochranu životního prostředí a BOZP a objevit způsoby, jak svou firmu zlepšovat. Náš vzdělávací cyklus mohou absolvovat úplní začátečníci. Nejsou tedy požadovány žádné znalosti pro zahájení kurzu.

Cena kurzu

Zvýhodněná cena při objednávce celého vzdělávacícho cyklu – 19 900 Kč bez DPH za 9 dní.
Své firmě tak ušetříte 9 000 Kč bez DPH ze vzdělávacího plánu.     Chci se přihlásit >>> 

Obsah kurzu

V rámci 3 vzdělávacích bloků Vám předáme maximální množství informací a zkušeností, které jsme získali u našich klientů.

Souhrn všech kurzů včetně jejich stručného obsahu si stáhněte zde >>>

1. blok

Komunikační dovednosti (21.4.2020 od 9:00 do 16:00)

Co se naučíte?

 • Jak se správně ptát, abyste se dozvěděli maximum informací.
 • Jak se připravit na nepříjemný rozhovor a jak ho zvládnout.
 • Jak formulovat argumenty, aby mi protější strana nemohla říci ne.

Požadavky legislativy na životní prostředí (22.4.2020 od 9:00 do 15:30)

Co se naučíte?

 • Dáme vám tipy, jak identifikovat environmentální aspekty z pohledu životního cyklu výrobku.
 • Jak naplnit základní požadavky legislativy na životní prostředí.
 • Jak identifikovat zdroje znečištění ovzduší a jak aplikovat požadavky legislativy.
 • Jak správně nakládat s odpady a chemickými látkami.
 • Jak správně řídit své vodní hospodářství.

8D report, metody zlepšování a řešení neshod (23.4.2020 od 9:00 do 15:00)

Co se naučíte?

 • Naučíte se řešit neshody, reklamace a jiné problémy pomocí moderních ověřených metod, jako je brainstorming, Paretova analýza, 5x Proč, Ishikawův diagram, 5W2H.
 • 8D report – nejpoužívanější metoda pro řešení neshod a reklamací.
 • Získáte přehled o možnostech metody 5S a jejího využití pro dosažení příjemného, čistého a bezpečného pracoviště.

2. blok

Požadavky normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001  (12.5. – 14.5.2020)

 • Požadavky normy ISO 9001:2015 (12.5.2020 od 9:00 do 16:00 a 13.5.2020 od 9:00 do 14:00)
 • Požadavky normy ISO 14001:2015 a ISO 45001 (14.5.2020 od 9:00 do 16:00)

Co se naučíte?

 • Zvládnete zavést jednotlivé požadavky obou norem u vás ve firmě.
 • Pochopíte souvislosti mezi kontextem, očekáváním zainteresovaných stran a z nich vyplývajících rizik a opatření.
 • Naučíte se správně definovat cíle a neshody.
 • Začnete využívat změnové řízení.
 • Budete umět identifikovat environmentální aspekty z pohledu životního cyklu výrobku.
 • Pochopíte požadavky standardu ISO 45001:2018, který nahrazuje OHSAS 18001:2007.
 • Poradíme vám, jak stávající dokumenty ISO 9001 a ISO 14001 (integrovanou příručku kvality, kontext, rizika a příležitosti, cíle kvality a další společné dokumenty) efektivně využít i pro ISO 45001. 

3. blok

Základy metrologie (19.5.2020 od 9:00 do 14:00)

Co se naučíte?

 • Jaké předpisy, zákony a vyhlášky v oblasti metrologie musíte dodržovat.
 • Už nikdy nezaměníte pojemy pracovní měřidla stanovená a pracovní měřidla nestanovená.
 • Co je to etalon.

Workshop pro začínající interní auditory (20.5.2020 od 9:00 do 15:30)

Co se naučíte?

 • Jak interní audity provádět a plánovat s důrazem na nové požadavky normy.
 • Jak přístoupit k auditům na základě rizik (plánování auditů, provádění auditů, zpracování zprávy a kompetence auditorů).
 • Jak pravidelně hodnotit rizika a příležitosti procesu interních auditů.
 • Jak vyhodnocovat výkonnost a efektivnost při auditování firemních procesů.

Workshop na přehodnocení rizik a příležitostí, přijímání opatření, hodnocení efektivity těchto opatření (21.5.2020 od 9:00 do 12:00)

 • Osvojíte si metodiku přehodnocení rizik a příležitostí, přijímání opatření, hodnocení efektivity těchto opatření – vysvětllíme vám komplexnosti naší tabulky rizik a příležitostí a práce s ní.

Legislativní požadavky BOZP (21.5.2020 od 12:30 do 14:30)

 • Legislativa BOZP aneb na co si dát pozor v rámci bezpečnosti práce, zákoníku práce, pracovnělékařské služby, vzdělávání, kategorizace prací, přestupky na úseku bezpečnosti práce, technická zařízení a jejich revize a údržba, požadavky na pracoviště.

Závěrečný test získaný znalostí v rámci kurzu pro manažery kvality (21.5.2020 od 14:30 do 15:00)

Ohlasy účastníků

Školení pro manažery kvality jsem absolvoval na základě jmenování do funkce Quality Managera pro naši firmu i zahraniční pobočky a také proto, že naše firma rozšiřovala služby pro naše zákazníky po světě.
Díky školení jsem mohl provést interní audit v naší České pobočce a zároveň se podílet na získání certifikace ISO 9001 a ISO 14001 v naší Německé a Bulharské pobočce. 
Nyní jako Project manager koordinuji procesy při rozšiřování výrobní linky v papírnách Mondi. Na této pracovní pozici se dají velmi dobře praktikovat a zužitkovat veškeré nabité vědomosti ze stránky kvality a to převážně při projektových a předávacích procedurách. I nadále mám v plánu rozšiřovat své vědomosti a kvalifikaci. QC Group pro mě vždy bude první volbou při hledání nejen skvělých mentorů a školitelů, ale i opětovné setkání se skvělými a profesionálními lidmi, které QC Group má.

Jan Vrba
Quality Manager
ACS International s.r.o.

 

Proč se školit u nás

Školíme jednoduše a srozumitelně, na základě praktických příkladů.

Lektoři neuspávají
a naslouchají vašim
názorům.

Školení jsou nabitá praktickými příklady z výrobních odvětí i služeb.

Předáme vám znalosti z menších 10 hlavých podniků i korporací.

Garantujeme konání kurzu
- naše kurzy nikdy
nerušíme.

Kurzy
pořádáme po celý rok,
i o prázdninách.

Individuálně přistupujeme ke každému zvlášť - vyřešíme i např. bezlepkovou stravu.

Nejbližší termíny - školíme už i online

21.4.2020 - 21.5.2020
9:00 - 16:00
online školení
19 900 Kč bez DPH

Nebo nám napište a domluvíme si individuální termín. Vaše zaměstnance proškolíme i v sobotu. 

Školící prostory máme na Univerzitě Pardubice, nám. Čs. legií 565, Pardubice, v budově Fakulty elektrotechniky a informatiky.
Vstup je rohovým vchodem z nám. Čs legií z levé části budovy.

Na co se můžete těšit

Odnesete si: tištěné školicí materiály a osvědčení o absolvování vzdělávacího cyklu

Zkouška: zkouška je zahrnuta v ceně vzdělávacího cyklu, jedná se o písemný test (výběr z odpovědí)

Občerstvení: neomezené množství čerstvě mleté kávy a čajů, výborné koláče, čerstvé bagety, teplý oběd

Rozsah školení: 72 vzdělávacích hodin, 1 hodina písemný test

Potřebné znalosti: pro absolvování nejsou třeba žádné vstupní znalosti

Organizační informace

Kde školíme
Univerzita Pardubice, nám. Čs. legií 565, Pardubice. Naše školící místnosti naleznete v budově Fakulty elektrotechniky a informatiky. Vstup je rohovým vchodem z nám. Čs legií z levé čási budovy.

Parkování
Nejlepší parkování je na velkém placeném parkovišti za 79 Kč za den s vjezdem ze třídy 17. listopadu v blízkosti podjezdu nebo s vjezdem z ulice Štefánikova. Případně můžete zaparkovat svůj vůz přímo na nám. Čs. legií, ale pouze na parkovacích stáních bez bílého kříže. Za toto parkování zaplatíte za celý den více peněz.

Cesta z vlakového nádraží
Na nám. Čs. legií je to z vlakového nádraží pohodlnou chůzí 15 minut. Pokud chcete využít MHD, tak využijte spoje č. 2, 3, 6, 8, 10, 13 (zastávky jsou přímo před budovou nádraží, nemusíte přecházet do protisměru) a vystoupíte na druhé zastávce Palackého.

Cesta z autobusového nádraží
Na nám. Čs. legií je to z autobusového nádraží pohodlnou chůzí 13 minut. Pokud chcete využít MHD, tak využijte spoje č. 2, 3, 6, 8, 10, 13 (zastávka se nalézá křížem přes světelnou křižovatku v protisměru) a vystoupíte na další zastávce Palackého.

Renata Urbánková - manažer školení

Potřebujete s něčím poradit nebo zajistit? Neostýchejte se mi napsat. Vše společně vyřešíme. Zvládnu vám zajistit bezlepkovou stravu, zapůjčit notebook, doporučit ubytování.

E-mail: urbankova@qcgroup.cz
GSM: 739 385 978

Proč se rozvíjet s QC Group?

1,21
průměrná známka kurzů

21
školení v portfoliu

655
odškolených ženodnů za rok

17
úspěšných let na trhu

Ing. Iva Prokopová, MBA
váš lektor
odborný garant vzdělávacího cyklu Manažer kvality
100% garance konání kurzu