Školení pro manažery kvality - souhrnně ISO 9001, 14001, 45001 - QC Group.cz

Manažer kvality – komplexní vzdělávací cyklus

Pozice manažera kvality má své zásadní specifikum – v každé organizaci se zpravidla nachází pouze jedna taková pozice, a proto nároky na ni kladené jsou velice pestré, prolínají se do řízení celé společnosti a vyžadují velmi rozsáhlé znalosti, kompetence a dovednodnosti jejího představitele.

Odškolíme 4 vzdělávací cykly za rok.
Kurzy nerušíme. Vždy uděláme vše pro to, abyste byli spokojeni. 

Nejbližší termíny:

6.10.2020 - Pardubice / online

Chcete individuální termín u vás ve firmě?
Nabídka na míru

Komu je kurz určen

Kurz je určen pro všechny, kteří odpovídají za řízení kvality a procesů ve společnosti. Dále vedoucím pracovníkům, kteří chtějí využít nejlepších nápadů skrývajících se v ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, poznat úskalí související legislativy na ochranu životního prostředí a BOZP a objevit způsoby, jak svou firmu zlepšovat. Náš vzdělávací cyklus mohou absolvovat úplní začátečníci. Nejsou tedy požadovány žádné znalosti pro zahájení kurzu.

Cena kurzu

Zvýhodněná cena při objednávce celého vzdělávacícho cyklu je 19 900 Kč bez DPH za 9 dní.
Své firmě tak ušetříte 9 000 Kč bez DPH ze vzdělávacího plánu.     Chci se přihlásit >>> 

Obsah kurzu

V rámci 3 vzdělávacích bloků Vám předáme maximální množství informací a zkušeností, které jsme získali u našich klientů.

Souhrn všech kurzů včetně jejich stručného obsahu si stáhněte zde >>>

1. blok

Požadavky normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001  (6.10. – 8.10.2020)

 • Požadavky normy ISO 9001:2015 (6.10.2020 od 9:00 do 16:00 a 7.10.2020 od 9:00 do 14:00)
 • Požadavky normy ISO 14001:2015 a ISO 45001 (8.10.2020 od 9:00 do 16:00)

Co se naučíte?

 • Zvládnete zavést jednotlivé požadavky obou norem u vás ve firmě.
 • Pochopíte souvislosti mezi kontextem, očekáváním zainteresovaných stran a z nich vyplývajících rizik a opatření.
 • Naučíte se správně definovat cíle a neshody.
 • Začnete využívat změnové řízení.
 • Budete umět identifikovat environmentální aspekty z pohledu životního cyklu výrobku.
 • Pochopíte požadavky standardu ISO 45001:2018, který nahrazuje OHSAS 18001:2007.
 • Poradíme vám, jak stávající dokumenty ISO 9001 a ISO 14001 (integrovanou příručku kvality, kontext, rizika a příležitosti, cíle kvality a další společné dokumenty) efektivně využít i pro ISO 45001. 

2. blok

Komunikační dovednosti (13.10.2020 od 9:00 do 16:00)

Co se naučíte?

 • Jak se správně ptát, abyste se dozvěděli maximum informací.
 • Jak se připravit na nepříjemný rozhovor a jak ho zvládnout.
 • Jak formulovat argumenty, aby mi protější strana nemohla říci ne.

Požadavky legislativy na životní prostředí (11.11.2020 od 9:00 do 15:30)

Co se naučíte?

 • Dáme vám tipy, jak identifikovat environmentální aspekty z pohledu životního cyklu výrobku.
 • Jak naplnit základní požadavky legislativy na životní prostředí.
 • Jak identifikovat zdroje znečištění ovzduší a jak aplikovat požadavky legislativy.
 • Jak správně nakládat s odpady a chemickými látkami.
 • Jak správně řídit své vodní hospodářství.

 

8D report, metody zlepšování a řešení neshod (12.11.2020 od 9:00 do 15:00)

Co se naučíte?

 • Naučíte se řešit neshody, reklamace a jiné problémy pomocí moderních ověřených metod, jako je brainstorming, Paretova analýza, 5x Proč, Ishikawův diagram, 5W2H.
 • 8D report – nejpoužívanější metoda pro řešení neshod a reklamací.
 • Získáte přehled o možnostech metody 5S a jejího využití pro dosažení příjemného, čistého a bezpečného pracoviště.

 

3. blok

Základy metrologie (1.12.2020 od 9:00 do 14:00)

Co se naučíte?

 • Jaké předpisy, zákony a vyhlášky v oblasti metrologie musíte dodržovat.
 • Už nikdy nezaměníte pojemy pracovní měřidla stanovená a pracovní měřidla nestanovená.
 • Co je to etalon.

 

Workshop pro začínající interní auditory (2.12.2020 od 9:00 do 15:30)

Co se naučíte?

 • Jak interní audity provádět a plánovat s důrazem na nové požadavky normy.
 • Jak přístoupit k auditům na základě rizik (plánování auditů, provádění auditů, zpracování zprávy a kompetence auditorů).
 • Jak pravidelně hodnotit rizika a příležitosti procesu interních auditů.
 • Jak vyhodnocovat výkonnost a efektivnost při auditování firemních procesů.

 

Workshop na přehodnocení rizik a příležitostí, přijímání opatření, hodnocení efektivity těchto opatření (3.12.2020 od 9:00 do 12:00)

 • Osvojíte si metodiku přehodnocení rizik a příležitostí, přijímání opatření, hodnocení efektivity těchto opatření – vysvětllíme vám komplexnosti naší tabulky rizik a příležitostí a práce s ní.

 

Legislativní požadavky BOZP (3.12.2020 od 12:30 do 14:30)

 • Legislativa BOZP aneb na co si dát pozor v rámci bezpečnosti práce, zákoníku práce, pracovnělékařské služby, vzdělávání, kategorizace prací, přestupky na úseku bezpečnosti práce, technická zařízení a jejich revize a údržba, požadavky na pracoviště.

 

Závěrečný test získaný znalostí v rámci kurzu pro manažery kvality (3.12.2020 od 14:30 do 15:00)

Ohlasy účastníků

Školení pro manažery kvality jsem absolvoval na základě jmenování do funkce Quality Managera pro naši firmu i zahraniční pobočky a také proto, že naše firma rozšiřovala služby pro naše zákazníky po světě.
Díky školení jsem mohl provést interní audit v naší České pobočce a zároveň se podílet na získání certifikace ISO 9001 a ISO 14001 v naší Německé a Bulharské pobočce. 
Nyní jako Project manager koordinuji procesy při rozšiřování výrobní linky v papírnách Mondi. Na této pracovní pozici se dají velmi dobře praktikovat a zužitkovat veškeré nabité vědomosti ze stránky kvality a to převážně při projektových a předávacích procedurách. I nadále mám v plánu rozšiřovat své vědomosti a kvalifikaci. QC Group pro mě vždy bude první volbou při hledání nejen skvělých mentorů a školitelů, ale i opětovné setkání se skvělými a profesionálními lidmi, které QC Group má.

Jan Vrba
Quality Manager
ACS International s.r.o.

 

Proč se školit u nás

Školíme jednoduše a srozumitelně, na základě praktických příkladů.

Lektoři neuspávají
a naslouchají vašim
názorům.

Školení jsou nabitá praktickými příklady z výrobních odvětí i služeb.

Předáme vám znalosti z menších 10 hlavých podniků i korporací.

Garantujeme konání kurzu
- naše kurzy nikdy
nerušíme.

Kurzy
pořádáme po celý rok,
i o prázdninách.

Individuálně přistupujeme ke každému zvlášť - vyřešíme i např. bezlepkovou stravu.

Nejbližší termíny - školíme už i online

6.10.2020 - 3.12.2020
9:00 - 16:00
Pardubice / online
19 900 Kč bez DPH

Nebo nám napište a domluvíme si individuální termín. 

Školící prostory máme na Univerzitě Pardubice, nám. Čs. legií 565, Pardubice, v budově Fakulty elektrotechniky a informatiky.
Vstup je rohovým vchodem z nám. Čs legií z levé části budovy.

Na co se můžete těšit

Odnesete si: tištěné školicí materiály a osvědčení o absolvování vzdělávacího cyklu

Zkouška: zkouška je zahrnuta v ceně vzdělávacího cyklu, jedná se o písemný test (výběr z odpovědí)

Občerstvení: neomezené množství čerstvě mleté kávy a čajů, výborné koláče, čerstvé bagety, teplý oběd

Rozsah školení: 72 vzdělávacích hodin, 1 hodina písemný test

Potřebné znalosti: pro absolvování nejsou třeba žádné vstupní znalosti

Organizační informace

Kde školíme
Univerzita Pardubice, nám. Čs. legií 565, Pardubice. Naše školící místnosti naleznete v budově Fakulty elektrotechniky a informatiky. Vstup je rohovým vchodem z nám. Čs legií z levé čási budovy.

Parkování
Nejlepší parkování je na velkém placeném parkovišti za 79 Kč za den s vjezdem ze třídy 17. listopadu v blízkosti podjezdu nebo s vjezdem z ulice Štefánikova. Případně můžete zaparkovat svůj vůz přímo na nám. Čs. legií, ale pouze na parkovacích stáních bez bílého kříže. Za toto parkování zaplatíte za celý den více peněz.

Cesta z vlakového nádraží
Na nám. Čs. legií je to z vlakového nádraží pohodlnou chůzí 15 minut. Pokud chcete využít MHD, tak využijte spoje č. 2, 3, 6, 8, 10, 13 (zastávky jsou přímo před budovou nádraží, nemusíte přecházet do protisměru) a vystoupíte na druhé zastávce Palackého.

Cesta z autobusového nádraží
Na nám. Čs. legií je to z autobusového nádraží pohodlnou chůzí 13 minut. Pokud chcete využít MHD, tak využijte spoje č. 2, 3, 6, 8, 10, 13 (zastávka se nalézá křížem přes světelnou křižovatku v protisměru) a vystoupíte na další zastávce Palackého.

Renata Urbánková - manažer školení

Potřebujete s něčím poradit nebo zajistit? Neostýchejte se mi napsat. Vše společně vyřešíme. Zvládnu vám zajistit bezlepkovou stravu, zapůjčit notebook, doporučit ubytování.

E-mail: urbankova@qcgroup.cz
GSM: 739 385 978

Proč se rozvíjet s QC Group?

5
kvalifikovaných lektorů

20
školení v portfoliu

100
% uskutečnění kurzu

17
úspěšných let na trhu

Ing. Iva Prokopová, MBA
váš lektor
odborný garant vzdělávacího cyklu Manažer kvality
100% garance konání kurzu