Školení pro začátečníky - Interní audity dle EN ISO 19011:2018 - QC Group.cz

Školení pro interní auditory dle ISO 19011

K provedení dobrého interního auditu je potřeba v hlavě hodně informací. Základem je znát požadavky norem, které má firma certifikované. Pak nasát doporučení normy ISO 19011, jak tyto normy auditovat. Nejlepší je se učit od nejlepších. Váš lektor, který je zkušeným interním auditorem a zároveň i Lead Auditorem IRCA, vám krok po kroku vše vysvětlí, předá vám užitečné rady, jak se na audit připravit a na jaké důležité věci se při auditu a po něm zaměřit.

 

 

Nejbližší termíny

22.10.2024 - Pardubice / online
26.11.2024 - Pardubice / online

Jste zkušený interní auditor, který si potřebuje obnovit certifikát dle ČSN EN ISO 19011:2019, případně chcete načerpat inspiraci a získat další úhel pohledu na interní audity? Tak vám doporučejeme 2 hodinové online školení. Získáte informace o novinkách, jak dělat audity na dálku, jak auditovat kontext organizace a rizika a příležitosti procesů, jak zapojit do auditování moderní technologie, které vám usnadní práci. 

Co si z kurzu pro interní auditory odnesete?

 • Zvládnout nelehkou roli auditora.
 • Jak při auditech spolupracovat se svými kolegy.
 • Jak správně a srozumitelně vysvětlit smysl interních auditů uvnitř firmy.
 • Jak interní audity provádět a plánovat s důrazem na nové požadavky normy.
 • Jak přístoupit k auditům na základě rizik (plánování auditů, provádění auditů, zpracování zprávy a kompetence auditorů).
 • Jak pravidelně hodnotit rizika a příležitosti procesu interních auditů.
 • Jak vyhodnocovat výkonnost a efektivnost při auditování firemních procesů.
 • Připravit si myšlenkovou mapu pro okruhy auditních otázek – objevíte, že to je skvělý pomocník.

Tyto vzorové dokumenty dostanete od nás zdarma

 • Databázi rizik a příležitostí pro proces interního auditu
  Excelová tabulka obsahuje 55 vzorových rizik a příležitostí. Vy si konkrétní rizika a příležitosti ze seznamu pouze vyberete a máte za 10 minut hotovo.
 • Formuláře pro plán, program a zprávu z auditu
  Nechte se inspirovat naším vzorovým interním auditem. Ušetřete si minimálně 2 hodiny, které byste jinak vytvoření formulářů věnovali. V předvyplněné zprávě z auditu jsou použity správné formulace a důkazy, které auditor chce ve zprávě vidět.

Časový harmonogram školení pro interní auditory

 • 9:00 – 16:00

Tip z praxe

Norma ISO 19011 požaduje při plánování interního auditu zvážit i rizika a příležitosti, která s auditem souvisí. Při určování těchto rizik a příležitostí byste měli vždy vycházet z kontextu vaší firmy. Zamyslet se, jaká rizika mohou ohrozit průběh auditu a jaké příležitosti ho mohou vylepšit a vhodná opatření zaznamenat do svého kontextu organizace.

Příklady rizik: neodhadnutí časového rozsahu auditovaných oblastí, do přípravy auditů nejsou zahrnuty strategické dokumenty (např. zákaznické smlouvy, povolení k provozu), neauditování nočních směn a předávání směn.

Příklady příležitostí: optimalizace využití plánovaného času (např. rozdělení auditorů, fotodokumentace místo zapisování), zahrnout do interních auditů vstupy od externích stran (např. ze zákaznických auditů, kontrolních orgánů).

Školit vás bude Ing. Jiří Bláhovec

Jiří školí a vede workshopy zaměřené na normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 a ISO 19011. Jeho školení jsou plná názorných a konkrétních příkladů, které čerpe ze své praxe. Má za sebou více než 35 úspěšných implementací. Dlouhodobě zastává funkci externího manažera kvality jak v menších, tak i velkých společnostech. Jako interní auditor má již za sebou desítky interní auditů.

Reference

Školení bylo postavené na praktických příkladech, což bylo skvělé. Jako první u nás ve firmě zkontroluji rizika a příležitosti interních auditů v kontextu společnosti. Toto je již moje třetí školení s QC Group a opět jsem byla spokojená.

Marcela Handschugová
Technolen technický textil s.r.o.

 Na školení QC Group jsem již poněkolikáté a opět jsem byl spokojen. Dostal jem relavantní info. Oceňuji způsob komunikace a prezentace.

Michal Krauman
CZ LOKO a.s.

 Nejvíce se mi líbily příklady z auditování, přehled rizik a příležitostí. Ve firmě hned napravím dokumentaci pro auditování a rizika a příležitosti.

Luboš Skořepa
BBH TSUCHIYA

 Nejvíce se mi líbily příklady z praxe a vzájemná spolupráce všech přítomných. Ve firmě hned zaktualizuji formuláře plánu auditu a programu auditu. Pardubice jsou skvělá destinace pro cestování vlakem.

Ľuboslava Šimková
KOMPONENTY, a.s. ZLÍN

Tip na související školení

Školení Efektivní manažer kvality má za cíl vám pomoci s určováním priorit, se stanovováním cílů, s vedením porad, s vedením ISO projektů, s komunikací při auditech. Vše, co vám na školení budeme říkat, tak vychází z našich zkušeností z oblasti ISO světa.

Termíny školení

22.10.2024
9:00 - 16:00
Pardubice / online
5 200 Kč bez DPH
26.11.2024
9:00 - 16:00
Pardubice / online
5 200 Kč bez DPH

Vemte svého kolegu s sebou a my vám dáme 10 % slevu pro každého.

Informace ke kurzu

V ceně kurzu získáte tištěné školící materiály, tužku, blok na poznámky a osvědčení.

Naše školící prostory jsou na Univerzitě Pardubice, nám. Čs. legií 565, Pardubice. Přijďte za námi do budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky. Vstup je rohovým vchodem z nám. Čs legií z levé čási budovy.

Vaše auto snadno zaparkujete na blízkém parkovišti. Pokud přijedete vlakem, tak za 15 minut pohodlnou chůzí jste u nás.

Připravíme pro vás skvělé občerstvení a na oběd vás vezmeme do univerzitní menzy.

Pokud se s námi budete chtít propojit online, tak to zvládnete přes ZOOM. Všichni se navzájem uvidíme a uslyšíme. Budete potřebovat funkční webovou kameru a mikrofon. Před školením budete mít možnost se přes testovací odkaz s námi propojit. Potvrdíme si, že nám IT technika funguje.

I když budete připojeni online, tak skripta vám vytiskneme a zašleme dopředu poštou.

Školíme malé skupiny. I u online připojení zaručujeme stejnou kvalitu školení, jako u prezenční formy.

Vaše přihláška na školení se dostane do mé pošty. Před samotným školením budeme několikrát v kontaktu.

Renata Urbánková
Organizátorka ISO školení
E-mail: urbankova@qcgroup.cz
GSM: 739 385 978

Související články z našeho blogu

Program auditů a jeho náležitosti

Důležitá osoba při interním auditu je hlavní auditor. Jeho úkolem je vytvořit a řídit PROGRAM AUDITŮ. Jedná se o Roční harmonogram všech auditů, které ve firmě bude hlavní auditor řídit (nepleťte si s Plánem auditu na konkrétní den). Stačí na to vytvořit...

číst více

5 tipů, kde evidovat neshody

Kam s neshodami, aby nevyšuměly do ztracena? Potřebujete Registr neshod. Ale jak na něj, že? Zde je pár chytrých tipů, co jsme okoukali od našich klientů. Není potřeba hned kupovat super výkonný informační systém. Stačí se porozhlédnout, co už ve firmě používáte....

číst více

Proč se školit u nás

Školíme jednoduše a srozumitelně, na základě praktických příkladů.

Lektoři neuspávají
a naslouchají vašim
názorům.

Školení jsou nabitá praktickými příklady z výrobních odvětí i služeb.

Předáme vám znalosti z menších 10 hlavých podniků i korporací.

Garantujeme konání kurzu
- naše kurzy nerušíme.

Kurzy
pořádáme po celý rok.

Individuálně přistupujeme ke každému zvlášť.

Organizační informace

Kde školíme
Univerzita Pardubice, nám. Čs. legií 565, Pardubice. Naše školící místnosti naleznete v budově Fakulty elektrotechniky a informatiky. Vstup je rohovým vchodem z nám. Čs legií z levé čási budovy.

Parkování
Nejlepší parkování je na placeném parkovišti za 99 Kč za den s vjezdem ze třídy 17. listopadu v blízkosti podjezdu nebo s vjezdem z ulice Štefánikova. Případně můžete zaparkovat svůj vůz přímo na nám. Čs. legií. Za toto parkování zaplatíte za celý den více peněz.

Cesta z vlakového nádraží
Na nám. Čs. legií je to z vlakového nádraží pohodlnou chůzí 15 minut. Pokud chcete využít MHD, tak využijte spoje č. 2, 6, 8, 13 (zastávky jsou přímo před budovou nádraží, nemusíte přecházet do protisměru) a vystoupíte na druhé zastávce Palackého.

Cesta z autobusového nádraží
Na nám. Čs. legií je to z autobusového nádraží pohodlnou chůzí 13 minut. Pokud chcete využít MHD, tak využijte spoje č. 2, 6, 8, 13 (zastávka se nalézá křížem přes světelnou křižovatku v protisměru) a vystoupíte na další zastávce Palackého.