Aneta Přibylová - QC Group.cz

Aneta Přibylová

senior konzultantka a OZO BOZP

Sport mě naučil nenechat se zastrašit.

Již na vysoké škole se pro Anetu rýsovala její budoucí kariéra v QC Group. Díky magisterské práci “Rizika vybraného podniku” se její cesty spojily s Ivou Prokopovou, a tak ihned po ukončení studia v roce 2014 nastoupila jako junior konzultant. A protože naším cílem je poskytovat zákazníkům kvalitní služby v širokém rozsahu, tak si Aneta doplnila své vzdělání a v prosinci 2015 složila zkoušku odborně způsobilé osoby v oblasti prevence rizik BOZP (č. registrace ROVS/3985/PRE/2015).

Nyní jako senior konzultantka má znalosti a zkušenosti v oblastech ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 13485, PEFC a systému managementu bezpečnosti práce. Je garantem našich e-learningových kurzů z oblasti BOZP, PO a školení řidičů.

Sport ji naučil nenechat se zastrašit. Proto Aneta zvládne implementovat a školit i v těch nejobtížnějších podmínkách. Svými organizačními schopnostmi, odbornými znalostmi, odvahou vrhnout se do nových věcí, vtipem a humorem si dokáže poradit s ledasčím.

Naše hodnoty

  • Jsme opravdu tým.
  • Záleží nám na vás.
  • Umíme to rozlousknout.
  • Děláme věci pořádně.
  • Zákazníci nás inspirují.
  • Důvěřujeme.
  • Úsměvy nešetříme.

18 certifikovaných
systémů

1 razítko
OZO BOZP

15 zpracovaných
e-learningových kurzů