Jde použít příručka kvality jako jeden řídící dokument pro celou firmu? - QC Group.cz

Jde použít příručka kvality jako jeden řídící dokument pro celou firmu? Lze jí nahradit hory směrnic? 

Ano, jde to. Specielně pro malé firmy se to velmi osvědčilo. Doba, kdy bylo třeba spousta dokumentů je naštěstí pryč. Dneska stačí pro ISO 9001:2015 popsat plnění požadavků do Příručky. 

Do příručky kvality doplníte:
  • Kontext organizace, zainteresovaných stran, rizik a příležitostí
  • Politiku a cíle, KPI
  • Želví diagramy pro popis procesů
  • Zprávu o přezkoumání
  • Interní audit
  • Hodnocení dodavatelů
  • Registr neshod a nápravných opatření
  • Popis pracovních činností a plán vzdělávání

Po vytvoření příručky kvality s výše uvedenými náležitostmi může malá organizace přistoupit k certifikaci. Zdůrazňujeme, že malá firma.

U větších organizací už potřebujete podrobné řídící postupy, aby vaši lidé věděli, co mají dělat.

ISO už není strašák o papírech, ale o efektivitě procesů. 

Aktuální školení a konference

Základy metrologie, 6. 12. online školení

Školení pro začátečníky – Interní audity dle ČSN EN ISO 19011:2019, 12. 12. Pardubice / online

Interní auditor ISO 9001, 16. 1. - 17. 1. Pardubice / online

Požadavky ISO 9001, 16. 1. - 17. 1. Pardubice / online

Základy metrologie, 25. 1. online školení

2 hodinové doškolení zkušených interních auditorů online, 26. 1. online školení