Jde použít příručka kvality jako jeden řídící dokument pro celou firmu? - QC Group.cz

Jde použít příručka kvality jako jeden řídící dokument pro celou firmu? Lze jí nahradit hory směrnic? 

Ano, jde to. Specielně pro malé firmy se to velmi osvědčilo. Doba, kdy bylo třeba spousta dokumentů je naštěstí pryč. Dneska stačí pro ISO 9001:2015 popsat plnění požadavků do Příručky. 

Do příručky kvality doplníte:
  • Kontext organizace, zainteresovaných stran, rizik a příležitostí
  • Politiku a cíle, KPI
  • Želví diagramy pro popis procesů
  • Zprávu o přezkoumání
  • Interní audit
  • Hodnocení dodavatelů
  • Registr neshod a nápravných opatření
  • Popis pracovních činností a plán vzdělávání

Po vytvoření příručky kvality s výše uvedenými náležitostmi může malá organizace přistoupit k certifikaci. Zdůrazňujeme, že malá firma.

U větších organizací už potřebujete podrobné řídící postupy, aby vaši lidé věděli, co mají dělat.

ISO už není strašák o papírech, ale o efektivitě procesů. 

Aktuální školení a konference

Požadavky ISO 45001:2018, 5. 6. Pardubice / online

Zpráva o přezkoumání QMS a firemní cíle, 7. 6. online školení

LEAN – metody zlepšování a řešení neshod, 7. 6. online školení

Interní auditor ISO 9001, 11. 6. - 12. 6. Pardubice / online

Interní auditor ISO 9001 a ISO 14001, 11. 6. - 13. 6. Pardubice / online

Interní auditor ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, 11. 6. - 13. 6. Pardubice / online