Management BOZP dle ISO 45001 - QC Group.cz

Nový standard pro management bezpečnosti práce nahrazuje OHSAS 18001 a přináší dobrý návod, jak nastavit efektivní řízení BOZP nejen v našich podmínkách, ale i naději pro chudý třetí svět.

Etické a bezpečné pracovní podmínky se stávají základním kamenem sociální odpovědnosti firem, ke které se začínají, čím dál více hlásit.

Návod, přináší mezinárodně platný standard ISO 45001:2018.

Komu je určen?

Všem firmám, které to myslí s BOZP a odpovědností za své zaměstnance vážně a chtějí svou odpovědnost deklarovat navenek mezinárodně uznávaným certifikátem, být spolehlivým partnerem v dodavatelském řetězci a neustále se v této oblasti zlepšovat.

Faktory úspěchu ukazují cestu těm nejlepším:

 • Závazek managementu a jeho zapojení – bezpečnost je pro management vždy na prvním místě, nic není tak důležité, jako bezpečnost lidí
 • Kultura organizace vytvářená managementem – souvisí s předchozím bodem, management jde příkladem (OOPP, nácvik havárií), podporuje všechny v jejich každodenních činnostech, aby je prováděli bezpečně a dává tomu svou aktivitou patřičnou váhu
 • Komunikace – BOZP je součástí všech komunikačních kanálů (celofiremní setkání, meetingy, časopisy, infotabule..)
 • Projednání s pracovníky a spoluúčast – management umožní vytváření komisí BOZP nebo odborů a opravdu je zapojuje do otázek BOZP
 • Zdroje – management investuje do BOZP (technická opatření, školení, ergonomie, pracovní podmínky, benefity, manažer štěstí)
 • Politiky BOZP v souladu se strategií společnosti – BOZP je nedílnou součástí strategického směřování firmy, nejen na papíře
 • Efektivní proces identifikace nebezpečí, řízení rizik a využití příležitostí – aktivní vyhledávání rizik ve spolupráci se všemi zúčastněnými, trvalé zlepšování BOZP přes snižování rizik
 • Průběžné hodnocení výkonnosti a monitorování – sledování stavu BOZP v číslech (počty úrazů, skoronehod, náklady na BOZP, benchmarking s ostatními v podobném oboru)
 • Integrace do ostatních podnikových procesů (kvalita, ochrana životního prostředí, správná výrobní praxe) – např. jednotná dokumentace na pracovišti pro výrobní dělníky (návodky, pracovní postupy, obrázky, videa)
 • Cíle BOZP – postupnými cíli se zlepšujeme (robotizace a automatizace těžkých nebo nebezpečných činností, lepší povědomí zaměstnanců o BOZP, ergonomická opatření apod.)
 • Dodržování právních a jiných požadavků – absolutní základ, bez něj to opravdu nepůjde.

Řešíte teď přechod z OHSAS 18001 na ISO 45001? Využijte našeho online průvodce revizí ISO 45001. Ušetří vám hodně času. Jeho součástí je harmonogram s úkoly, vzorové dokumenty, proškolení a online konzultace s naší specialistkou na ISO 45001.

Máte ve firmě na starosti management BOZP dle ISO 45001:2018?

Máme pro vás balíček vzorových ISO dokumentů – zprávu o přezkoumání BOZP a databázi 200 rizik a příležitostí vycházejících z kontextu a očekávání zainteresovaných stran pro ISO 45001. 

Objednejte a pak už jenom doplňujte vaše specifika. Co jiní dělají několik hodin nebo dní, vy s našimi vzory zvládnete raz dva.

Cena: 1 500 Kč bez DPH

Vzorová zpráva o přezkoumání systému managementu BOZP

Aktuální školení a konference

2 hodinové doškolení zkušených interních auditorů online, 21. 6. online školení

Požadavky ISO 50001, 25. 7. Pardubice / online

Požadavky ISO 9001, 13. 8. - 14. 8. Pardubice / online

Požadavky norem ISO 9001 a ISO 14001, 13. 8. - 15. 8. Pardubice / online

Požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, 13. 8. - 15. 8. Pardubice / online

Interní auditor ISO 9001, 13. 8. - 14. 8. Pardubice / online