Management BOZP dle ISO 45001 - QC Group.cz

Nový standard pro management bezpečnosti práce nahrazuje OHSAS 18001 a přináší dobrý návod, jak nastavit efektivní řízení BOZP nejen v našich podmínkách, ale i naději pro chudý třetí svět.

Etické a bezpečné pracovní podmínky se stávají základním kamenem sociální odpovědnosti firem, ke které se začínají, čím dál více hlásit.

Návod, přináší mezinárodně platný standard ISO 45001:2018.

Komu je určen?

Všem firmám, které to myslí s BOZP a odpovědností za své zaměstnance vážně a chtějí svou odpovědnost deklarovat navenek mezinárodně uznávaným certifikátem, být spolehlivým partnerem v dodavatelském řetězci a neustále se v této oblasti zlepšovat.

Školení Požadavky normy ČSN ISO 45001:2018 aneb jak na přechod z OHSAS 18001:2007

Nejbližší termíny školení:

19.5.2020 - Pardubice

Atmosféra na školení byla velmi příjemná. Jako první hned provedu aktualizaci dokumentace BOZP vzhledem k přípravě na recertifikaci. Ráda se za profíky z QC Group vracím. 

Ing. Tereza Lelková, OZO BOZP 

Faktory úspěchu ukazují cestu těm nejlepším:

 • Závazek managementu a jeho zapojeníbezpečnost je pro management vždy na prvním místě, nic není tak důležité, jako bezpečnost lidí
 • Kultura organizace vytvářená managementem – souvisí s předchozím bodem, management jde příkladem (OOPP, nácvik havárií), podporuje všechny v jejich každodenních činnostech, aby je prováděli bezpečně a dává tomu svou aktivitou patřičnou váhu
 • Komunikace – BOZP je součástí všech komunikačních kanálů (celofiremní setkání, meetingy, časopisy, infotabule..)
 • Projednání s pracovníky a spoluúčast – management umožní vytváření komisí BOZP nebo odborů a opravdu je zapojuje do otázek BOZP
 • Zdroje – management investuje do BOZP (technická opatření, školení, ergonomie, pracovní podmínky, benefity, manažer štěstí)
 • Politiky BOZP v souladu se strategií společnosti – BOZP je nedílnou součástí strategického směřování firmy, nejen na papíře
 • Efektivní proces identifikace nebezpečí, řízení rizik a využití příležitostí – aktivní vyhledávání rizik ve spolupráci se všemi zúčastněnými, trvalé zlepšování BOZP přes snižování rizik
 • Průběžné hodnocení výkonnosti a monitorování – sledování stavu BOZP v číslech (počty úrazů, skoronehod, náklady na BOZP, benchmarking s ostatními v podobném oboru)
 • Integrace do ostatních podnikových procesů (kvalita, ochrana životního prostředí, správná výrobní praxe) – např. jednotná dokumentace na pracovišti pro výrobní dělníky (návodky, pracovní postupy, obrázky, videa)
 • Cíle BOZP – postupnými cíli se zlepšujeme (robotizace a automatizace těžkých nebo nebezpečných činností, lepší povědomí zaměstnanců o BOZP, ergonomická opatření apod.)
 • Dodržování právních a jiných požadavkůabsolutní základ, bez něj to opravdu nepůjde.
 

Máte ve firmě na starosti management BOZP dle ISO 45001:2018?

Máme pro vás balíček vzorových ISO dokumentů – zprávu o přezkoumání BOZP a databázi 200 rizik a příležitostí vycházejících z kontextu a očekávání zainteresovaných stran pro ISO 45001. 

Objednejte a pak už jenom doplňujte vaše specifika. Co jiní dělají několik hodin nebo dní, vy s našimi vzory zvládnete raz dva.

Cena: 1 500 Kč bez DPH

Vzorová zpráva o přezkoumání systému managementu BOZP

Aktuální školení a konference