Jaké je nejzákladnější kritérium auditu? - QC Group.cz

Jaké je nejzákladnější kritérium auditu, které by měla firma plnit, i kdyby neměla žádnou certifikaci? Na to se často ptáme účastníků na školení o provádění interních auditů. 

Málokdo na tuto otázku odpoví správně. Je to legislativa. 

Princip interního auditu lze jednoduše přiblížit tímto obrázkem. 

1️⃣ Mám kritéria
2️⃣ Hledám důkaz
3️⃣ Zjišťuji shodu / neshodu

Víte jakým způsobem auditovat kontext organizace? Na co se u něj zaměřit? Jak uchopit nové ČSN EN ISO 19011:2019?

To se dozvíte na našich školeních pro interní auditory.

Podrobné seznámení s terminologií, řízením programu auditů, přípravou a činnostmi při auditu a kompetencemi auditorů.

Nejbližší termín školení

2.12.2020 - Pardubice / online

2 hodiny online pro zkušené interní auditory
Efektivní doškolení zaměřené pouze na novinky v normě. 

Nejbližší termín školení

21.10.2020 - Pardubice

Aktuální školení a konference

Požadavky ISO 45001:2018, 1. 10. Pardubice / online

2 hodinové doškolení zkušených interních auditorů online, 2. 10. online školení

Manažer kvality – komplexní vzdělávací cyklus, 6. 10. - 3. 12. Pardubice / online

Interní auditor ISO 9001, 6. 10. - 7. 10. Pardubice / online

Interní auditor ISO 9001 a ISO 14001, 6. 10. - 8. 10. Pardubice / online

Interní auditor ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, 6. 10. - 8. 10. Pardubice / online