Jaké je nejzákladnější kritérium auditu? - QC Group.cz

Jaké je nejzákladnější kritérium auditu, které by měla firma plnit, i kdyby neměla žádnou certifikaci? Na to se často ptáme účastníků na školení o provádění interních auditů. 

Málokdo na tuto otázku odpoví správně. Je to legislativa. 

Princip interního auditu lze jednoduše přiblížit tímto obrázkem. 

1️⃣ Mám kritéria
2️⃣ Hledám důkaz
3️⃣ Zjišťuji shodu / neshodu

Víte jakým způsobem auditovat kontext organizace? Na co se u něj zaměřit? Jak uchopit nové ČSN EN ISO 19011:2019?

To se dozvíte na našich školeních pro interní auditory.

Podrobné seznámení s terminologií, řízením programu auditů, přípravou a činnostmi při auditu a kompetencemi auditorů.

Nejbližší termín školení

2.2.2021 - Pardubice / online

2 hodiny online pro zkušené interní auditory
Efektivní doškolení zaměřené pouze na novinky v normě. 

Nejbližší termín školení

9.2.2021 - Pardubice / online

Aktuální školení a konference

2 hodinové doškolení zkušených interních auditorů online, 10. 12. online školení

Požadavky ISO 13485:2016 – zdravotnické prostředky, 14. 12. Pardubice / online

Požadavky ISO 45001:2018, 20. 1. Pardubice / online

2 hodinové doškolení zkušených interních auditorů online, 22. 1. online školení

Základy metrologie, 25. 1. online školení

Interní auditor ISO 9001, 26. 1. - 27. 1. Pardubice / online