Jaké je nejzákladnější kritérium auditu? - QC Group.cz

Jaké je nejzákladnější kritérium auditu, které by měla firma plnit, i kdyby neměla žádnou certifikaci? Na to se často ptáme účastníků na školení o provádění interních auditů. 

Málokdo na tuto otázku odpoví správně. Je to legislativa. 

Princip interního auditu lze jednoduše přiblížit tímto obrázkem. 

1️⃣ Mám kritéria
2️⃣ Hledám důkaz
3️⃣ Zjišťuji shodu / neshodu

Víte jakým způsobem auditovat kontext organizace? Na co se u něj zaměřit? Jak uchopit nové ČSN EN ISO 19011:2019?

To se dozvíte na našich školeních pro interní auditory.

Podrobné seznámení s terminologií, řízením programu auditů, přípravou a činnostmi při auditu a kompetencemi auditorů.

Nejbližší termín školení

1.3.2023 - Pardubice / online

2 hodiny online pro zkušené interní auditory
Efektivní doškolení zaměřené pouze na novinky v normě. 

Nejbližší termín školení

Aktuální školení a konference

Interní auditor ISO 9001, 6. 12. - 7. 12. Pardubice / online

Interní auditor ISO 9001 a ISO 14001, 6. 12. - 8. 12. Pardubice / online

Interní auditor ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, 6. 12. - 8. 12. Pardubice / online

Požadavky ISO 9001, 6. 12. - 7. 12. Pardubice / online

Požadavky norem ISO 9001 a ISO 14001, 6. 12. - 8. 12. Pardubice / online

Požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, 6. 12. - 8. 12. Pardubice / online