Certifikační cyklus - QC Group.cz

Proč platí ISO certifikát 3 roky?

Vaše společnost projde certifikací a obdrží certifikát. Podstatné je datum vydání, respektive datum, do kdy je certifikát platný. To jsou 3 roky od jeho vydání.

Během tří let platnosti vašeho certifikátu vás čekají 2 dozorové audity.

Úvodní certifikační audit je komplexní a má 2 stupně. Prověřuje všechny prvky normy a celou společnost. Bývá časově náročnější a taky dražší.

Do 12 měsíců od úspěšné certifikace následuje 1. dozorový audit, kde auditor standardně prověřuje pouze dílčí část celého systému – dalo by se s nadsázkou říci „2/3 systému“ nebo jen vybrané pobočky. Systémové požadavky, jako politika, kontext organizace, rizika a příležitosti, cíle, přezkoumání, neshody a reklamace se prověřují každý rok. S přípravou doporučujeme začít 3 měsíce předem. Časová rezerva se vám bude hodit, až budeme získávat od vašich kolegů podklady pro potřebné dokumenty. Nezapomeňte také na neshody

V dalším roce proběhne 2. dozorový audit, který by měl prověřit jinou dílčí část celého systému.
Dozorové audity jsou méně časově náročné.

Ve třetím roce – tedy v roce kdy končí platnost certifikátu, probíhá tzv. recertifikační audit. Ten standardně prověřuje celý systém a mívá pouze 1 stupeň. Po úspěšném průběhu recertifikačního auditu, vám certifikační orgán vydá nový certifikát a celý tříletý cyklus začíná znovu.

Jak by se vám líbilo, když bychom za 2 až 4 návštěvy udělali za vás 80 % potřebné práce? Vašich 20 % byste nasměrovali na sběr potřebných podkladů a doplnění do námi zpracovaných dokumentů. 

Aktuální školení a konference

LEAN – metody zlepšování a řešení neshod, 24. 4. online školení

Zpráva o přezkoumání QMS a firemní cíle, 24. 4. online školení

Základy metrologie, 25. 4. online školení

Interní auditor ISO 9001, 14. 5. - 15. 5. Pardubice / online

Interní auditor ISO 9001 a ISO 14001, 14. 5. - 16. 5. Pardubice / online

Interní auditor ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, 14. 5. - 16. 5. Pardubice / online

Nezávazně poptat přípravu na audit

    Vaše údaje potřebujeme k tomu, abychom vás mohli zpětně kontaktovat s odpovědí na vaši zprávu nebo vám zavolat, abychom si upřesnili váš požadavek. Ujišťujeme vás, že vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány.