Jak se zachovat, pokud dojde ve firmě ke změně adresy, případně loga - QC Group.cz

Jak se zachovat z hlediska ISO, pokud dojde ve firmě ke změně adresy, případně loga firmy. Je zapotřebí aktualizovat veškeré řízené dokumenty ISO, směrnice, formuláře, atd.?

K této situaci ve firmách dochází poměrně často. Bohužel z pohledu řízení ISO dokumentace je to změna jako každá jiná a měla by se do dokumentů promítnou. Protože se ovšem jedná o velké množství dokumentů, které je třeba revidovat, osvědčilo se nám postupovat podle následujících bodů.

Doporučený postup při aktualizaci dokumentace ISO

  1. S aktualizací začněte co nejdříve po změně loga či adresy. První na řadě budou politiky, příručky, kontext organizace, organizační řád, organizační schéma, webové stránky.
  2. Pokračujte aktualizací při pravidelné revizi dokumentu (bývá nastaveno na 1-2 roky) nebo při jiné významné změně, kdy dokument musíte stejně revidovat a vydat jeho revizi, pak změníte i logo, případně adresu pokud se v dokumentu nachází.
  3. U závazných dokumentů, které jsou schvalovány nebo projednávány se státními orgány (např. Plán havarijních opatření, Provozní řády), jste ze zákona povinni tuto změnu nahlásit a zaslat jim revidovaný dokument ,co nejdříve. 

Certifikační orgán bývá zhruba do roka od změny benevolentní u dokumentů nižší vrstvy (např. technologické postupy, návodky, interní postupy), přesto byste neměli zapomenout postupně převést i tyto dokumenty. 

Aktuální školení a konference

2 hodinové doškolení zkušených interních auditorů online, 21. 6. online školení

Požadavky ISO 50001, 25. 7. Pardubice / online

Požadavky ISO 9001, 13. 8. - 14. 8. Pardubice / online

Požadavky norem ISO 9001 a ISO 14001, 13. 8. - 15. 8. Pardubice / online

Požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, 13. 8. - 15. 8. Pardubice / online

Interní auditor ISO 9001, 13. 8. - 14. 8. Pardubice / online