Kontext organizace a další nové požadavky - nejčastější chyby firem při auditech - QC Group.cz

Po zkušenostech z recertifikací dle nového standardu ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 se setkáváme při auditech s tím, že firmy podcenily zpracování nového požadavku na kontext organizace, očekávání zainteresovaných stran, a z nich vyplývajících rizik a příležitostí. 

A jaké jsou ty nejčastější chyby a opomenutí, které jsou potřeba doladit? 

 • Kontext organizace není vůbec jasně definován a popsán (tabulka, SWOT analýza, analýza PESTEL apod.), není rozdělen na externí a interní aspekty (článek 4.1).
 • Kontext a očekávání zainteresovaných stran nenavazuje na rizika a příležitosti (článek 6.1.1).
 • Nejsou určena rizika na všechny hlavní procesy v návaznosti na mapu procesů a příležitosti k jejich zlepšování (článek 4.4.1 f) ).
 • Velmi často se zapomíná na to, že norma požaduje identifikovat i příležitosti (pozitiva) a nejen pouze rizika (článek 6.1). 
 • Chybí způsob ohodnocení míry rizika, aby se dala identifikovat významná rizika a k nim přijímat opatření k jejich snížení. Firma si musí stanovit hranici, od které bude rizika řešit (článek 6.1.1).
 • Není popsána metodika hodnocení rizik a příležitostí (dokument, kde popíšete, jak analýzu kontextu a rizik provádíte, a co si v analýze představujete pod jednotlivými hodnotami).
 • Chybí popsání životního cyklu u ISO 14001 od těžby surovin, vývoje produktů, technické přípravy výroby, přes balení, distribuci, využití u zákazníka až po likvidaci a odpady z produktu (článek 8.1 v ISO 14001).
 • Nejsou přehodnocena rizika a příležitosti za daný kalendářní rok (článek 9.3.2 b), e) ). 
 • Není jasné, jak firma hodnotí efektivitu přijatých opatření ke snižování rizik a využití příležitostí (článek 9.3.2 e) ). 
 • Není zajištěna návaznost opakovaných neshod a reklamací do registru rizik (článek 10.2.1 e) ).
 • Zpráva o přezkoumání neobsahuje všechny nové požadavky na vstupy a výstupy. Firmy použijí své loňské přezkoumání, ale to je podle nové revize nedostatečné (článek 9.3).
 • Nebyly provedeny interní audity dle nových požadavků norem. Většinou chybí hodnocení kontextu rizik a příležitostí, změnové řízení a metody hodnocení cílů (článek 9.2.1 a) 2) ).

Stále nevíte jak na to?

Dalo vám první zpracování kontextu organizace zabrat a ve výsledku k němu měli auditoři výhrady? Nevíte, jak připomínky uchopit a kontext vyšperkovat?

S námi máte dvě možnosti.

 1. Přijít na náš workshop pro zkušené interní auditory vedený lektorkou s bohatými zkušenostmi Ing. Kateřinou KonečnouNejbližší termín školení je 

 2. Využít individuální přístup a řešení na klíč přímo u vás ve firmě. S našimi senzačními konzultanty vám zaručujeme, že u příštího auditu váš kontext auditory oslní.

Napište mi, nebo mi zavolejte a společně najdeme pro vás tu nejlepší variantu.

Petr Zajíček, obchodní manažer
zajicek@qcgroup.cz, 737 241 017

Aktuální školení

2 hodinové doškolení zkušených interních auditorů online, 21. 6. online školení

Požadavky ISO 50001, 25. 7. Pardubice / online

Požadavky ISO 9001, 13. 8. - 14. 8. Pardubice / online

Požadavky norem ISO 9001 a ISO 14001, 13. 8. - 15. 8. Pardubice / online

Požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, 13. 8. - 15. 8. Pardubice / online

Interní auditor ISO 9001, 13. 8. - 14. 8. Pardubice / online

Napište nám. Odpovídáme úplně všem.

  Vaše údaje potřebujeme k tomu, abychom vás mohli zpětně kontaktovat s odpovědí na vaši zprávu nebo vám zavolat, abychom si upřesnili váš požadavek. Ujišťujeme vás, že vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány.